Διενέργεια ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ Φανερής Προφορικής και Μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση από το Δήμο ιδιωτικού ακινήτου στην περιοχή Αμπέλες τ.κ. Ζάκρου για την τοποθέτηση αναμεταδότη Wi- Fi.

26 Προβολές

Διενέργεια ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ Φανερής Προφορικής και Μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση από το Δήμο ιδιωτικού ακινήτου στην περιοχή Αμπέλες τ. κ. Ζάκρου για την τοποθέτηση αναμεταδότη Wi- Fi.

Ο Αντιδήμαρχος Σητείας Τερζής Λεωνίδας

Έχοντες υπόψη

1.Την υπ’ αρ. 6/2015 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της τ. κ. Ζάκρου

2.Την υπ’ αριθ. 260/2015 απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο

3.Την αριθ. 268/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

4.Την με αριθμό 5667/16.10.2015 διακήρυξη διενέργειας Φανερής Προφορικής και Μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση από το Δήμο ιδιωτικού ακινήτου στην περιοχή Αμπέλες τ. κ. Ζάκρου για την τοποθέτηση αναμεταδότη Wi- Fi.

5.Το γεγονός ότι μέχρι την 10/11/2015, η οποία είχε ορισθεί ως καταληκτική ημερομηνία επίδοσης προσφορών, στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά από κανένα ενδιαφερόμενο

6.Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981

Διακηρύσσει την Διενέργεια ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ Φανερής Προφορικής και Μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση από το Δήμο ιδιωτικού ακινήτου στην περιοχή Αμπέλες τ. κ. Ζάκρου για την τοποθέτηση αναμεταδότη Wi- Fi σύμφωνα με τους ίδιους όρους που έχουν καταρτισθεί με την αριθ. 268/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και έχουν συμπεριληφθεί στους όρους της αρχικής διακήρυξης.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να έχει εμβαδό περίπου 100 τ. μ.

β) Να έχει ηλεκτρικό ρεύμα.

γ) Να έχει οπτική επαφή με την Πάνω και Κάτω Ζάκρο.

δ) Να έχει πρόσβαση σε δρόμο.

Οι επιθυμούντες να λάβουν μέρος στην δημοπρασία πρέπει να καταθέσουν μέχρι τις 30/11/2015 λήξη επίδοσης προσφορών, αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, επί ποινή αποκλεισμού, κατά την πρώτη φάση της δημοπρασίας σχετικό φάκελο.

Ο φάκελος θα συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία με τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου, θα παραδοθεί στο Πρωτόκολλο του Δήμου Σητείας, υπόψη Γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής.

Ο κυρίως φάκελος πρέπει να περιέχει επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω:

1.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι :

-έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα

-έχει το δικαίωμα για εκμίσθωση του ακινήτου.

2.Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Σητείας που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού.

3.Φάκελο τεχνικής προσφοράς ο οποίος θα περιλαμβάνει:

-Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς το ακίνητο (επιφάνεια, θέση κ.λπ. χαρακτηριστικά του ακινήτου) καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) του ακινήτου.

-Τίτλο ιδιοκτησίας, αν δεν υπάρχει, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι δεν έχει νόμιμο τίτλο κτήσης κυριότητας και θα αναφέρει περί του τρόπου κτήσης της κυριότητας του, προσκομίζοντας παράλληλα το Ε9

-Τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου.

-Φύλλο αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας του προσφερομένου ακινήτου.

Οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων τα ακίνητα κριθούν κατάλληλα κατά την διαδικασία της 1ης φάσης του διαγωνισμού, από την εκτιμητική Επιτροπή, θα κληθούν εγγράφως, να προσέλθουν για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό για την οικονομική προσφορά ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισμού.

Ο Αντιδήμαρχος Δήμου Σητείας

Τερζής ΛεωνίδαςΤελευταία Νέα
Μήνυμα Περιφερειάρχη Κρήτης Στ. Αρναουτάκη για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2020
ΚΡΗΤΗ
Μήνυμα Περιφερειάρχη Κρήτης Στ. Αρναουτάκη για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2020
Λαμπρή η πανήγυρη της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Τοπλού Σητείας. (Φωτό)
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Λαμπρή η πανήγυρη της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Τοπλού Σητείας. (Φωτό)
Πίνακες Αποτελεσμάτων Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικής Ανάπτυξης Κρήτης (2014 – 2020)
ΚΡΗΤΗ
Πίνακες Αποτελεσμάτων Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικής Ανάπτυξης Κρήτης (2014 – 2020)
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΤΙΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΡΗΤΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΤΙΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ
Ο Ολυμπιακός δημιουργεί ποδοσφαιρική ακαδημία του στη Σητεία
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ο Ολυμπιακός δημιουργεί ποδοσφαιρική ακαδημία του στη Σητεία
Τέλος η συνεργασία Καραμανωλάκη και της δημοτικής Παράταξης “Μαζί στο Αύριο” στο δήμαρχο Ζερβάκη
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Τέλος η συνεργασία Καραμανωλάκη και της δημοτικής Παράταξης “Μαζί στο Αύριο” στο δήμαρχο Ζερβάκη
Κλειστές σήμερα οι οδοί Ν. Καζαντζάκη και Ι. Κονδυλάκη
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Κλειστές σήμερα οι οδοί Ν. Καζαντζάκη και Ι. Κονδυλάκη
Μεταγωγή των λαθροδιακινητών θετικών στον covid 19 στις φυλακές Αγιάς Χανιών
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Μεταγωγή των λαθροδιακινητών θετικών στον covid 19 στις φυλακές Αγιάς Χανιών
Διεξαγωγή Virtual (εικονικού) Ημιμαραθωνίου Κρήτης με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Διεξαγωγή Virtual (εικονικού) Ημιμαραθωνίου Κρήτης με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης
Η Περιφέρεια Κρήτης στη Γενική Συνέλευση της ένωσης AREPO ως προεδρεύουσα Περιφέρεια
ΚΡΗΤΗ
Η Περιφέρεια Κρήτης στη Γενική Συνέλευση της ένωσης AREPO ως προεδρεύουσα Περιφέρεια