Διενέργεια ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ Φανερής Προφορικής και Μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση από το Δήμο ιδιωτικού ακινήτου στην περιοχή Αμπέλες τ.κ. Ζάκρου για την τοποθέτηση αναμεταδότη Wi- Fi.

26 Προβολές

Διενέργεια ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ Φανερής Προφορικής και Μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση από το Δήμο ιδιωτικού ακινήτου στην περιοχή Αμπέλες τ. κ. Ζάκρου για την τοποθέτηση αναμεταδότη Wi- Fi.

Ο Αντιδήμαρχος Σητείας Τερζής Λεωνίδας

Έχοντες υπόψη

1.Την υπ’ αρ. 6/2015 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της τ. κ. Ζάκρου

2.Την υπ’ αριθ. 260/2015 απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο

3.Την αριθ. 268/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

4.Την με αριθμό 5667/16.10.2015 διακήρυξη διενέργειας Φανερής Προφορικής και Μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση από το Δήμο ιδιωτικού ακινήτου στην περιοχή Αμπέλες τ. κ. Ζάκρου για την τοποθέτηση αναμεταδότη Wi- Fi.

5.Το γεγονός ότι μέχρι την 10/11/2015, η οποία είχε ορισθεί ως καταληκτική ημερομηνία επίδοσης προσφορών, στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά από κανένα ενδιαφερόμενο

6.Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981

Διακηρύσσει την Διενέργεια ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ Φανερής Προφορικής και Μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση από το Δήμο ιδιωτικού ακινήτου στην περιοχή Αμπέλες τ. κ. Ζάκρου για την τοποθέτηση αναμεταδότη Wi- Fi σύμφωνα με τους ίδιους όρους που έχουν καταρτισθεί με την αριθ. 268/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και έχουν συμπεριληφθεί στους όρους της αρχικής διακήρυξης.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να έχει εμβαδό περίπου 100 τ. μ.

β) Να έχει ηλεκτρικό ρεύμα.

γ) Να έχει οπτική επαφή με την Πάνω και Κάτω Ζάκρο.

δ) Να έχει πρόσβαση σε δρόμο.

Οι επιθυμούντες να λάβουν μέρος στην δημοπρασία πρέπει να καταθέσουν μέχρι τις 30/11/2015 λήξη επίδοσης προσφορών, αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, επί ποινή αποκλεισμού, κατά την πρώτη φάση της δημοπρασίας σχετικό φάκελο.

Ο φάκελος θα συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία με τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου, θα παραδοθεί στο Πρωτόκολλο του Δήμου Σητείας, υπόψη Γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής.

Ο κυρίως φάκελος πρέπει να περιέχει επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω:

1.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι :

-έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα

-έχει το δικαίωμα για εκμίσθωση του ακινήτου.

2.Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Σητείας που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού.

3.Φάκελο τεχνικής προσφοράς ο οποίος θα περιλαμβάνει:

-Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς το ακίνητο (επιφάνεια, θέση κ.λπ. χαρακτηριστικά του ακινήτου) καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) του ακινήτου.

-Τίτλο ιδιοκτησίας, αν δεν υπάρχει, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι δεν έχει νόμιμο τίτλο κτήσης κυριότητας και θα αναφέρει περί του τρόπου κτήσης της κυριότητας του, προσκομίζοντας παράλληλα το Ε9

-Τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου.

-Φύλλο αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας του προσφερομένου ακινήτου.

Οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων τα ακίνητα κριθούν κατάλληλα κατά την διαδικασία της 1ης φάσης του διαγωνισμού, από την εκτιμητική Επιτροπή, θα κληθούν εγγράφως, να προσέλθουν για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό για την οικονομική προσφορά ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισμού.

Ο Αντιδήμαρχος Δήμου Σητείας

Τερζής ΛεωνίδαςΤελευταία Νέα
RAPID test στη Ζάκρο.
ΣΗΤΕΙΑ
RAPID test στη Ζάκρο.
Δημοτική παράταξη “Σητεία Μπροστά”: Ποιος τελικά λέει ψέματα;
ΣΗΤΕΙΑ
Δημοτική παράταξη “Σητεία Μπροστά”: Ποιος τελικά λέει ψέματα;
ΑΝΑΦΟΡΑ βουλευτών του ΚΚΕ της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας, με το οποίο αιτείται μέτρα για την προστασία της υγείας του πληθυσμού του Δήμου
ΣΗΤΕΙΑ
ΑΝΑΦΟΡΑ βουλευτών του ΚΚΕ της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας, με το οποίο αιτείται μέτρα για την προστασία της υγείας του πληθυσμού του Δήμου
οργάνωση και λειτουργία τηλεφωνικών γραμμών βοήθειας, συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης του Νοσοκομείου Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
οργάνωση και λειτουργία τηλεφωνικών γραμμών βοήθειας, συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης του Νοσοκομείου Σητείας
Ευχαριστήριο ΕΕΕΕΚ Σητείας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο ΕΕΕΕΚ Σητείας
Δελτίο Τύπου Επιτροπής Φορέων και Κατοίκων Παλαικάστρου
ΣΗΤΕΙΑ
Δελτίο Τύπου Επιτροπής Φορέων και Κατοίκων Παλαικάστρου
Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Παρασκευή 15 Ιανουαρίου
ΚΡΗΤΗ
Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Παρασκευή 15 Ιανουαρίου
Μέρες τώρα παρακολουθώ σιωπηλά τα γεγονότα …
ΑΠΟΨΕΙΣ
Μέρες τώρα παρακολουθώ σιωπηλά τα γεγονότα …
Δήλωση του Σίμου Συμεωνίδη, δημοτικού συμβούλου Σητείας, με αφορμή την απάντηση του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας της 7ης ΥΠΕ σε Δημοσίευμα του Ρ/Σ Style 100 fm
ΣΗΤΕΙΑ
Δήλωση του Σίμου Συμεωνίδη, δημοτικού συμβούλου Σητείας, με αφορμή την απάντηση του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας της 7ης ΥΠΕ σε Δημοσίευμα του Ρ/Σ Style 100 fm
ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ΣΗΤΕΙΑΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΣ!
Χωρίς κατηγορία
ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ΣΗΤΕΙΑΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΣ!