1 δισ. ευρώ για τη νέα γενιά αγροτών της Ευρώπης

7 Προβολές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) έχουν ξεκινήσει δάνεια 1 δις. ευρώ για τη γεωργία και τη βιοοικονομία με συγκεκριμένους στόχους για την υποστήριξη νεότερων αγροτών, μαζί με τα νέα προϊόντα.

Το ποσό θα αντισταθμιστεί από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς υλοποίησης, συγκεντρώνοντας έτσι περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα.

Η ανακοίνωση έγινε στο συνέδριο fi-πυξίδα “Αντιμετώπιση της αστάθειας των τιμών και των χρηματοδοτικών αναγκών των νέων γεωργών και της γεωργίας”, η οποία έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες στις 29 Απριλίου 2019.

Πιο ευέλικτα δάνεια και περισσότερος χρόνος αποπληρωμής

Το νέο αυτό πρόγραμμα δανειοδότησης αποτελεί μέρος μιας κοινής πρωτοβουλίας για τους νέους γεωργούς, η οποία στοχεύει στη συγκέντρωση της υφιστάμενης στήριξης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και των χρηματοδοτικών μέσων και εμπειρογνωμοσύνης της ΕΤΕπ.

Χάρη σε αυτό το πακέτο, τα δάνεια για τα γεωργικά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα διαχειρίζονται οι τοπικές τράπεζες και τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την ΕΕ και θα περιλαμβάνει ένα ελάχιστο παράθυρο 10% για τους γεωργούς στο πλαίσιο 40.

Το πρόγραμμα θα αντιμετωπίσει πολλές από τις σημερινές ελλείψεις που αντιμετωπίζουν οι αγρότες παρέχοντας, μεταξύ άλλων:

Καλύτερους όρους για τα δάνεια προς τους γεωργούς,
Χαμηλότερα επιτόκια.
Μεγαλύτερες περίοδοι έως και 5 ετών για να αρχίσει η αποπληρωμή του δανείου.
Περαιτέρω περίοδοι για την αποπληρωμή ολόκληρου του δανείου (μέχρι 15 έτη).
Ευελιξία, ανάλογα με τις συνθήκες, για να αντιμετωπιστεί η αστάθεια των τιμών στον γεωργικό τομέα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι γεωργοί παραμένουν σε θέση να αποπληρώσουν τα δάνεια σε δύσκολες περιόδους (για παράδειγμα, μέσω μιας περιόδου διακοπών / χάριτος που επιτρέπει στους γεωργούς να αναστείλουν προσωρινά τις αποπληρωμές τους).

Εκτός από τη δέσμη δανείων, προτείνεται η χορήγηση ενισχύσεων από το ΕΓΤΑΑ για νέους γεωργούς και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις θα χρησιμοποιηθούν ως επιδοτήσεις επιτοκίου και για τεχνική βοήθεια. Επιπλέον, αναμένεται ότι η συμβουλευτική στήριξη και η εμπειρογνωμοσύνη της fi-compass θα διατεθούν στις διαχειριστικές αρχές για να υποστηρίξουν την εφαρμογή δανειακών προγραμμάτων για τη γεωργία και τη βιοϊονομία.

Πρόσβαση στη χρηματοδότηση νέων γεωργών

Μια πρόσφατη έρευνα της πυξίδας γύρω από 7.600 αγρότες σε 24 από τις χώρες της ΕΕ αποκάλυψε ότι το 2017 το 27% των αιτήσεων δανείων που υποβλήθηκαν σε τράπεζες από νέους αγρότες της ΕΕ απορρίφθηκαν, σε σύγκριση με μόλις 9% για άλλες εκμεταλλεύσεις. Η μελέτη έδειξε επίσης ότι οι εκμεταλλεύσεις υποβάλλουν αίτηση για τραπεζική χρηματοδότηση πολύ λιγότερο συχνά από τις ΜΜΕ σε άλλους τομείς. Αυτή η παρατήρηση, που αποτελεί πρόβλημα για την ανανέωση των γενεών στον γεωργικό τομέα, παρακίνησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει αυτό το πρόγραμμα στήριξης πιστώσεων.

Ο αρμόδιος για τη γεωργία και αγροτική ανάπτυξη Επίτροπος Phil Hogan δήλωσε: «Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι καθοριστική και πολύ συχνά αποτελεί εμπόδιο για τους νέους που επιθυμούν να ενταχθούν στο επάγγελμα. Με το 11% των ευρωπαίων γεωργών ηλικίας κάτω των 40 ετών, η στήριξη των νέων γεωργών στον τομέα αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2020. Χαίρομαι που η νέα κοινή πρωτοβουλία λειτουργεί και λειτουργεί».

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ αρμόδιος για τη γεωργία και τη βιοϊονομία, Andrew McDowell, σχολίασε: «Ο γεωργικός τομέας αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ΕΕ και έχει καθοριστικό ρόλο όχι μόνο για την παραγωγή υγιεινών τροφίμων αλλά και για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τη διατήρηση του περιβάλλοντος. Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία, η ΕΤΕπ εξετάζει το μέλλον του τομέα και αντιμετωπίζει ένα σημαντικό χάσμα στην αγορά, την έλλειψη πρόσβασης στη χρηματοδότηση των αγροτών, ιδίως της επόμενης γενιάς αγροτών. Το εν λόγω δάνειο προγράμματος θα στηρίξει επίσης την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα στον τομέα της γεωργίας / βιοοικονομίας, διατηρώντας και δημιουργώντας απασχόληση στις αγροτικές και παράκτιες περιοχές».

Δύο πιλοτικά προγράμματα στη Γαλλία

Δύο προγράμματα πιλοτικών δανείων πρόκειται να εφαρμοστούν στη Γαλλία μέσω αυτού του καθεστώτος. Οι πρωτοβουλίες αυτές απευθύνονται αντιστοίχως σε νέους γεωργούς (75 εκατ. Ευρώ) και μετριασμό της κλιματικής αλλαγής (200 εκατ. Ευρώ). Εάν οι πρωτοβουλίες αποδειχθούν επιτυχείς, θα επαναληφθούν σε άλλες χώρες της ΕΕ. Σύμφωνα με τον Επίτροπο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Phil Hogan, οι τράπεζες θα είναι σε θέση να προσφέρουν αυτό το είδος προϊόντος εντός δύο μηνών.

Κατηγορία : ΑΓΡΟΤΙΚΑ


Τελευταία Νέα
Η εθελοντική ομάδα «IerapetraV2»
ΛΑΣΙΘΙ
Η εθελοντική ομάδα «IerapetraV2»
H μεγαλύτερη βροχόπτωση του νομού Λασιθίου στη Σητεία- ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ 19 – 23 Οκτ. 2020-10-24
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
H μεγαλύτερη βροχόπτωση του νομού Λασιθίου στη Σητεία- ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ 19 – 23 Οκτ. 2020-10-24
Με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης η γενική συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τένις
ΚΡΗΤΗ
Με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης η γενική συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τένις
Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στην 1η διαδικτυακή εμπορική έκθεση για τα Ελληνικά Τρόφιμα και Ποτά «FOOD MARKET SHOW 2020»
ΚΡΗΤΗ
Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στην 1η διαδικτυακή εμπορική έκθεση για τα Ελληνικά Τρόφιμα και Ποτά «FOOD MARKET SHOW 2020»
Έμπρακτη στήριξη από την Περιφέρεια Κρήτης σε όλες τις ομάδες ποδοσφαίρου της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας
ΚΡΗΤΗ
Έμπρακτη στήριξη από την Περιφέρεια Κρήτης σε όλες τις ομάδες ποδοσφαίρου της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας
Ματαίωση των Αγώνων Στίβου «ΝΕΣΤΟΡΕΙΑ», λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19)
ΛΑΣΙΘΙ
Ματαίωση των Αγώνων Στίβου «ΝΕΣΤΟΡΕΙΑ», λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19)
ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΛΑΣΙΘΙ
ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Διαδικασία πιστοποίησης χρήσης φυτοφαρμάκων από την Ένωση Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
Διαδικασία πιστοποίησης χρήσης φυτοφαρμάκων από την Ένωση Σητείας
Εγγραφές στο Δημοτικό Ωδείο Σητείας «Ο Στρατής Καλογερίδης»
ΣΗΤΕΙΑ
Εγγραφές στο Δημοτικό Ωδείο Σητείας «Ο Στρατής Καλογερίδης»
Διαγραφή Αϊλαμάκη- Παπαδάκη από την ομάδα Καραμανωλάκη
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Διαγραφή Αϊλαμάκη- Παπαδάκη από την ομάδα Καραμανωλάκη