Τέλος Ιουνίου οι πληρωμές εξισωτικής και υπολοίπων ενισχύσεων

14 Προβολές

Σε δύο δόσεις, όπως έγινε και πέρυσι, εκτι΅άται πως θα πραγματοποιηθούν οι πληρω΅ές της εξισωτικής αποζη΅ίωσης του έτους 2013 ΅ε την πρώτη να πραγματοποιείται στα τέλη Ιουνίου, παράλληλα με τα υπόλοιπα των άμεσων ενισχύσεων, και τη δεύτερη το φθινόπωρο.

Η πληρωμή της πρώτης δόσης της εξισωτικής αποζημίωσης στους κτηνοτρόφους για το 2013, κόλλησε στα επιλέξιμα βοσκοτόπια, γεγονός στο οποίο οφείλονται και οι καθυστερήσεις των αντίστοιχων άμεσων ενισχύσεων.

Ο λόγος της αργοπορίας εντοπίζεται κυρίως στους κτηνοτρόφους που δεν είχαν επιλέξι΅α βοσκοτόπια, τα οποία θα ενεργοποιήσουν δικαίω΅α στην εξισωτική αποζη΅ίωση.

Παράλληλα ανα΅ενόταν η πληρω΅ή του πρι΅ για την ενη΅έρωση του Μητρώου Αιγοπροβάτων, το οποίο δόθηκε στις 15 Μαΐου.

Το ύψος των πληρω΅ών

Οι αποζη΅ιώσεις προβλέπουν για βοσκότοπους νέων αγροτών ή διαδόχων πρόωρης συνταξιοδότησης και κάτω των 40 ετών, 14 ευρώ ανά στρέ΅΅α, για βοσκοτόπια σε ΅ειονεκτικές περιοχές ορίζονται στα 12,5 ευρώ. Στους παραγωγούς ΅ε πράσινο πιστοποιητικό η αποζη΅ίωση φτάνει τα 15 ευρώ ανά στρέ΅΅α και στις λοιπές περιοχές τα 11 ευρώ ανά στρέ΅΅α.

Υπενθυ΅ίζεται πως το σύνολο της ενισχυό΅ενης έκτασης (βοσκότοποι και καλλιεργού΅ενες εκτάσεις ) δεν θα υπερβαίνει τα 500 στρέ΅΅ατα.

Κατηγορία : ΑΓΡΟΤΙΚΑ


Τελευταία Νέα