Συγκρότηση Επιτροπής για τη περισυλλογή, μεταφορά και φύλαξη αποίμενων και αιγοπροβάτων

7 Προβολές

Μετά την σύσκεψη που έγινε στις 31/5/2010 για την ανάγκη λήψης μέτρων, αντιμετώπισης του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί εδώ και χρόνια, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας και όχι μόνο, από την συμπεριφορά ολίγων κτηνοτρόφων από τους 1.300 του Νομού Λασιθίου, και τις καταστροφές που δημιουργούν στις αγροτικές περιουσίες των κατοίκων τα αφύλακτα και ανεπιτήρητα αιγοπρόβατα με εισήγηση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μιχάλη Καρχιμάκη, του Νομάρχη Λασιθίου κ.Σ.Αναστασάκη και του Δήμαρχου Ιεράπτερας κ.Μαν.Μαστοράκη, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ από τον Γ.Γ. της Περιφέρειας Κρήτης κ. Αθαν. Καρούντζο, η συγκρότηση Επιτροπής Αγροτικής Ασφάλειας στον Νομό Λασιθίου με αρμοδιότητα τον εντοπισμό, την σύλληψη και την περισυλλογή ανεπιτήρητων αιγοπροβάτων που περιφέρονται και βόσκουν ανεξέλεγκτα, προκαλώντας ζημιές στις γεωργικές καλλιέργειες, στις περιουσίες, στα δάση, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στην περιβαλλοντική υποβάθμιση του Νομού.

‘’Με την απόφαση αυτή, τονίζει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. κ. Μιχ.Καρχιμάκης, αποδεικνύουμε την πολιτική μας βούληση να θέσουμε τέλος στην καταστροφή των περιουσιών των κατοίκων των περιοχών που πλήττονται και να συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος και στη δημόσια υγεία του πληθυσμού. Όσον δε αφορά τα αιγοπρόβατα που θα περισυλλέγονται, από την μη συμμόρφωση των ολίγων που ασυδοτούν, θα οδηγούνται σε συγκέντρωση και διανομή σε κοινωφελή ιδρύματα, νοσοκομεία, κ.λ.π.

Επιπλέον, η απόφαση αυτή του Περιφερειάρχη περιλαμβάνει και όλες τις λεπτομέρειες υλοποίησης από τις υπηρεσίες που θα εμπλακούν σε αυτό το εγχείρημα, όπως αποφασίστηκαν στην σύσκεψη της 31/5/2010 στην Ιεράπετρα’’.
Εκτός από τα παραπάνω, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ενεργοποιήσει τις διαδικασίες αυστηρών ελέγχων έτσι ώστε, όσοι προκαλούν με την ασυδοσία τους την καταστροφή του περιβάλλοντος και των περιουσιών των κατοίκων, να δρομολογούνται διαδικασίες περικοπής των κάθε μορφής κοινοτικών ενισχύσεων

Σκοπός της συγκρότησης της Επιτροπής είναι η πρόληψη των ζημιών των ιδιωτικών περιουσιών των κατοίκων της περιφέρειας και η προστασία αφενός, των περιβαλλοντικά ευαίσθητων δασικών περιοχών και αφετέρου, της δημόσιας υγείας του πληθυσμού.
Ειδικότερα, η Επιτροπή θα έχει ως έργο τον εντοπισμό ανεπιτήρητων αιγοπροβάτων, τη μέριμνα για τη σύλληψη αυτών και την ασφαλή μεταφορά τους σε ειδικό χώρο, με βάση τις κείμενες διατάξεις περί καλής διαβίωσης των ζώων.
Η Επιτροπή επικουρείται σε ότι αφορά στο έργο της σύλληψης, της μεταφοράς και της φύλαξης των αιγοπροβάτων σε κατάλληλους και ασφαλείς χώρους, από συνεργεία και εργολάβους που τους έχει αρμοδίως ανατεθεί το συγκεκριμένο έργο.
Δύναται να ζητήσει και να λάβει προς εκπλήρωση της αποστολής της, την συνδρομή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου, των Δήμων του Νομού, της Περιφερειακής και Κεντρικής Υπηρεσίας της Αγροφυλακής, των Αστυνομικών και λοιπών Αρχών και υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Κρήτης.

Ειδικότερα, οι Αστυνομικές και λοιπές Αρχές και υπηρεσίες αρμοδιότητας της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και οι υπηρεσίες της Αγροφυλακής, εντέλλονται να υποστηρίζουν το έργο της Επιτροπής, ειδοποιώντας την αμέσως μόλις αντιληφθούν την παρουσία ανεπιτήρητων αιγοπροβάτων και παρέχοντάς της κάθε συνδρομή που θα ζητείται από αυτή.
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου και οι Δήμοι του Νομού, με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων τους, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία τους, θα εξασφαλίζουν συνεργεία σύλληψης, μεταφοράς, φύλαξης, επιτήρησης και φροντίδας των περισυλλεγμένων ζώων.
Οι Δήμοι και η Ν. Α. θα εξασφαλίσουν κατάλληλους χώρους για την τοποθέτηση των περισυλλεγμένων ζώων, μεριμνώντας ώστε να καλύπτονται και οι ανάγκες διαβίωσης τους.
Η περαιτέρω διάθεσή των ζώων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 του νόμου 1590/1986, αναλόγως εφαρμοζόμενη.
Η Επιτροπή συγκροτείται ως εξής:
1. Ένας αιρετός εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου, με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρος
2. Ένας εκπρόσωπος της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λασιθίου, με τον αναπληρωτή του, ως Αντιπρόεδρος
3. Ένας εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου, με τον αναπληρωτή του
4. Ένας εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης του Νομού Λασιθίου, με τον αναπληρωτή του
5. Ένας εκπρόσωπος του Αστυνομικού Διευθυντή Λασιθίου, με τον αναπληρωτή του
6. Ένας εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Δασών της Περιφέρειας Κρήτης, με τον αναπληρωτή του
7. Ένας εκπρόσωπος των Κτηνοτρόφων Λασιθίου, με τον αναπληρωτή του
Οι ανωτέρω φορείς καλούνται να ορίσουν μέχρι 31-7-2010 τους εκπροσώπους τους, προκειμένου η Επιτροπή να αρχίσει αμέσως το έργο της.

Για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου.

Κατηγορία : ΑΓΡΟΤΙΚΑ


Τελευταία Νέα
Τιμώντας τον Μανώλη Βακόντιο- Με την ευκαιρία 3 ετών από το θάνατο του
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Τιμώντας τον Μανώλη Βακόντιο- Με την ευκαιρία 3 ετών από το θάνατο του
Την Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Λασιθίου επισκέφτηκε ο βουλευτής Λασιθίου Μανόλης Θραψανιώτης
ΛΑΣΙΘΙ
Την Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Λασιθίου επισκέφτηκε ο βουλευτής Λασιθίου Μανόλης Θραψανιώτης
Τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με εκπροσώπους αγροτών της Κρήτης, με πρωτοβουλία και συντονισμό της Περιφέρειας Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με εκπροσώπους αγροτών της Κρήτης, με πρωτοβουλία και συντονισμό της Περιφέρειας Κρήτης
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ Π. Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ Π. Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Ενημέρωση και αναμόρφωση των δασικών χαρτών στην Κρήτη- Όχι στην ιδιωτικοποίηση του Ενετικού Τμήματος του Λιμένος Ηρακλείου.
ΚΡΗΤΗ
Ενημέρωση και αναμόρφωση των δασικών χαρτών στην Κρήτη- Όχι στην ιδιωτικοποίηση του Ενετικού Τμήματος του Λιμένος Ηρακλείου.
Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
ΛΑΣΙΘΙ
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
Με αφορμή τις πρόσφατες επιθέσεις και τους βανδαλισμούς από υποστηρικτές του κατά συρροή δολοφόνου Δ. Κουφοντίνα σε πολιτικά γραφεία βουλευτών της Ν.Δ. στην Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Με αφορμή τις πρόσφατες επιθέσεις και τους βανδαλισμούς από υποστηρικτές του κατά συρροή δολοφόνου Δ. Κουφοντίνα σε πολιτικά γραφεία βουλευτών της Ν.Δ. στην Κρήτη
Αθλητικές υποδομές στο νομό, η επίσκεψη του Υφυπουργού και η Σητεία εκτός
ΑΠΟΨΕΙΣ
Αθλητικές υποδομές στο νομό, η επίσκεψη του Υφυπουργού και η Σητεία εκτός
Πρόσκληση προς τα μέλη της Επιτροπής Υγείας του Δήμου Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
Πρόσκληση προς τα μέλη της Επιτροπής Υγείας του Δήμου Σητείας