Στις καλένδες η αποζημίωση για τις ζημιές από την ακαρπία στις ελαιοκαλλιέργειες

10 Προβολές

Στις 14.11.2013, ο Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς κατέθεσε αναφορά σχετικό δημοσίευμα της τοπικής εφημερίδας «ΠΑΤΡΙΣ» αναφορικά με τα σοβαρότατα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι επαγγελματικοί κλάδοι που στηρίζονται στη παραγωγή ελαιολάδου στη Κρήτη.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα η χειρότερη χρονιά για την ελληνική και ειδικότερα για τη κρητική ελαιοκομία είναι η φετινή. Η πτώση της προσφοράς ελαιολάδου εφέτος λόγω ακαρπίας είναι μεγάλη, αφού δεν αναμένεται να υπερβεί η παραγωγή τους 50.000 τόνους, με αποτέλεσμα να μην καλύπτεται ούτε η εγχώρια ζήτηση του προϊόντος.
Οι συνέπειες αυτής της νέας πραγματικότητας θα επηρεάσουν αρνητικά όλα τα επαγγέλματα που ασχολούνται με το ελαιόλαδο δηλαδή ελαιουργούς, πωλητές ελαιοπάνων, ιδιοκτήτες βυτιοφόρων, ιδιοκτήτες ελαιοτριβείων και εργάτες συλλογής ελαιοκάρπου με συνέπεια την έλλειψη αυτών των χρημάτων συνολικά από την αγορά του νησιού.
Συγχρόνως, οι αποζημιώσεις σε χιλιάδες οικογένειες ελαιοπαραγωγών μέσω ΠΣΕΑ για λόγους ακαρπίας των ελαιοδέντρων, θα καταβληθούν μετά από δύο έως τρία έτη, ενώ από 01/01/2014 καλούνται να αντιμετωπίσουν νέα οικονομική επιβάρυνση αφού θα θεωρούνται πλέον επιχειρηματίες.
Σοβαρό πρόβλημα έχουν επίσης επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις αποθήκευσης ελαιολάδου (προηγούμενης σοδιάς) υπό συνθήκες αζώτου, με αποτέλεσμα να κρίνονται πλέον αναξιόπιστες σε αγορές του εξωτερικού που με πολύ κόπο προσέγγισαν.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Νότης Μαριάς ζήτησε απάντηση, ενέργειες και σχετική ενημέρωση.»

Απαντώντας στην ανωτέρω υπ’αριθ. 1660/29.11.2013 αναφορά του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχη Οικονομικών και Βουλευτή Ηρακλείου Νότη Μαριά, το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απέστειλε την παρακάτω υπ’αριθ. 105/18.12.2013 απάντηση:

«Οι ζημιές από ακαρπία, (μειωμένη παραγωγή κακή καρπόδεση), μπορούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ). Προκειμένου όμως να τύχουν ενίσχυσης οι παραγωγοί, για την αντιστάθμιση της απώλειας παραγωγής, σύμφωνα με τον Κανονισμό Κρατικών Ενισχύσεων (258379/9.04.2008 – ΦΕΚ 646/11.04.2008) και των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας 2007-2013 (2006/C 319/ΕΚ), θα πρέπει:
α) η παραγωγή του έτους ζημιάς να έχει ζημιωθεί κατά είδος προϊόντος (καλλιέργεια), σε επίπεδο Π.Ε. σε ποσοστό 30% και πάνω, σε σχέση με τη μέση απόδοση των προηγούμενων τριών ετών, με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της χώρας,
β) να τεκμηριώνεται επιστημονικά από επιτροπή, η οποία ορίζεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) ότι η απώλεια της παραγωγής είναι αποτέλεσμα μιας δυσμενούς καιρικής συνθήκης,
γ) τα επίσημα μετεωρολογικά στοιχεία πρέπει να επιβεβαιώνουν το χαρακτηρισμό των καιρικών συνθηκών ως δυσμενών και
δ) να εγκριθεί η δαπάνη αντιστάθμισης των ζημιών από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το οποίο είναι βασική και απαραίτητη προϋπόθεση.
Στο πλαίσιο αυτό, από το ΥΠΑΑΤ, έχει συσταθεί Ειδική Επιστημονική Επιτροπή, η οποία εξετάζει το φαινόμενο της ακαρπίας και παράλληλα θα τεκμηριώσει το αίτιο που προκάλεσε την φετινή μείωση της παραγωγής στις ελαιοκαλλιέργειες της χώρας και στη συνέχεια θα συντάξει σχετική έκθεση-γνωμάτευση. Η εν λόγω διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.
Παράλληλα, οι Περιφερειακές Επιτροπές των Π.Ε. προέβησαν σε αξιολογήσεις-επισημάνσεις των ζημιών στις περιοχές όπου συγκεντρώνονται οι δενδροκαλλιέργειες μεταξύ αυτών και οι ελαιοκαλλιέργειες.
Μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων και εφόσον, όπως προαναφέρθηκε ανωτέρω, τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών και εγκριθεί η δαπάνη αντιστάθμισης των ζημιών από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (απαραίτητη προϋπόθεση ), το αίτημα θα αποσταλεί προς έγκριση στην αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι δε ενισχύσεις θα δοθούν μετά την έγκριση του προγράμματος από την Ε.Ε.
Επίσης, έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες όλο αυτό το διάστημα, για την επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης από την Ε.Ε. των Προγραμμάτων Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, με θετικά αποτελέσματα.
Όσον αφορά στο χρόνο υποβολής των ΚΟΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σημειώνεται ότι, με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες τα ετήσια Προγράμματα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, για το σύνολο της χώρας και για όλες τις καλλιέργειες, υποβάλλονται στις αρχές του επόμενου έτους, αφού έχει ολοκληρωθεί το έτος ζημιάς.
Αυτό συμβαίνει επειδή, όταν υποβάλλεται ο σχετικός φάκελος στην Ε.Ε. για έγκριση ενός προγράμματος, θα πρέπει ο φάκελος που συνοδεύει το αίτημα να είναι πλήρως τεκμηριωμένος με όλα τα στοιχεία του έτους ζημιάς, όπως ακριβώς ορίζεται στους Κοινοτικούς Κανονισμούς. Η δε διαδικασία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί πριν την συγκομιδή του προϊόντος.
ʼλλωστε, για να υπολογιστεί. η απώλεια εισοδήματος θα πρέπει να γνωρίζουμε την ακριβή παραγωγή σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, αλλά και την τρέχουσα εμπορική τιμή διάθεσης του προϊόντος, για να υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης με το μέσο όρο εισοδήματος της προηγούμενης τριετίας.
Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή ο φάκελος υποβληθεί νωρίτερα και κατά την επεξεργασία των στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρηθεί ελλιπής, υπάρχει κίνδυνος απόρριψης του αιτήματος για έγκριση του προγράμματος.
Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με τον ΕΛΓΑ, που είναι σε πλήρη γνώση του προβλήματος των ελαιοπαραγωγών, θα συνεργαστούν με τους εκπροσώπους των αγροτών και την Αυτοδιοίκηση με στόχο να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες για την υποστήριξη των αγροτών.

Κατηγορία : ΑΓΡΟΤΙΚΑ


Τελευταία Νέα
Το εμβόλιο της ελπίδας στη Γαύδο
ΚΡΗΤΗ
Το εμβόλιο της ελπίδας στη Γαύδο
Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Παιδί & Έφηβος στην εποχή του COVID-19» (δωρεάν συμμετοχή)
ΣΗΤΕΙΑ
Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Παιδί & Έφηβος στην εποχή του COVID-19» (δωρεάν συμμετοχή)
Κύκλος Σεμιναρίων μέσω διαδικτύου, αποκλειστικά για ανθρώπους με προβληματική σχέση με το αλκοόλ
ΣΗΤΕΙΑ
Κύκλος Σεμιναρίων μέσω διαδικτύου, αποκλειστικά για ανθρώπους με προβληματική σχέση με το αλκοόλ
Ανίχνευση και ποσοτικοποίηση του γενετικού υλικού του ιού SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα της Σητείας-Παλαικάστρου
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ανίχνευση και ποσοτικοποίηση του γενετικού υλικού του ιού SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα της Σητείας-Παλαικάστρου
ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΓΡΑΦΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 2021
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΓΡΑΦΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 2021
ΧΑΪΝΗΔΕΣ Η “κλεφτουριά” της Κρήτης Στην Επανάσταση του ‘21
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΧΑΪΝΗΔΕΣ Η “κλεφτουριά” της Κρήτης Στην Επανάσταση του ‘21
Άνοιξαν οι αιτήσεις για το 2nd ReGeneration Academy for Food Innovation του οργανισμού «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά»
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Άνοιξαν οι αιτήσεις για το 2nd ReGeneration Academy for Food Innovation του οργανισμού «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά»
To “5ο Sitia Geopark Trail”, πρόκειται διεξαχθεί την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021
ΣΗΤΕΙΑ
To “5ο Sitia Geopark Trail”, πρόκειται διεξαχθεί την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021
Δυο προτάσεις στο «Πράσινο Ταμείο» από τον Δήμο Οροπεδίου για την ανάπλαση-ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων
ΛΑΣΙΘΙ
Δυο προτάσεις στο «Πράσινο Ταμείο» από τον Δήμο Οροπεδίου για την ανάπλαση-ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων