ΕΑΣ για τους παραγωγούς που επιθυμούν να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών εκμεταλλεύσεων

9 Προβολές

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Σητείας ενημερώνει τους παραγωγούς που επιθυμούν να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε), ότι ξεκινάει την διαδικασία από την Δευτέρα 29/09/2014.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1.Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της ταυτότητας
2.Αντίγραφο Ε1 έτους 2014
3.Εκκαθαριστικό Σημείωμα έτους 2014
4.Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου Υγείας
5.Πράσινη απόδειξη από τον ΟΓΑ
6.Σε περίπτωση μη ασφάλισης στον ΟΓΑ , βεβαίωση πρώτης εγγραφής από τον ασφαλιστικό φορέα

Επειδή απαιτείται έγκριση του εκάστοτε ΑΦΜ από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, παρακαλούμε να επικοινωνείτε προηγουμένως με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ένωσης για να ενημερώνεστε σχετικά, προς αποφυγή ταλαιπωρίας.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 28430 29977/ 29974/ 29979 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Κατηγορία : ΑΓΡΟΤΙΚΑ


Τελευταία Νέα