Κι άλλη έκδοση της Ιεράς Μητρόπολης Ιεραπύτνης και Σητείας: ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΑΓΓΕΛΑΚΗ, «ΕΘΝΟΪΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑΣ–ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΑΤΖΙΚΑΚΗΣ»

4 Προβολές

ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΑΓΓΕΛΑΚΗ: «ΕΘΝΟΪΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑΣ–ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΑΤΖΙΚΑΚΗΣ»

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Γράφει ο Πρωτ. του Οικουμενικού Θρόνου Ευάγγελος Παχυγιαννάκης

Στους αντρειωμένους της Κρήτης συγκαταλέγονται και οι Κληρικοί της κάθε βαθμού. Ό-λοι εκείνοι οι ρασοφόροι από τον άγαμο και τον έγγαμο Κλήρο, που, σε δύσκολες εποχές, όταν κατακτητές κυρίευαν το Νησί και στερούσαν από τον λαό του το πολυτιμότερο δώρο του Θεού στον άνθρωπο, την ελευθερία, αντάλλασσαν τον σταυρό με το τουφέκι, το σπαθί και την πένα και τη φρόνιμη ζωή του νοικοκύρη πολλές φορές με τη δύσκολη ζωή του χαΐνη και του αντάρτη.

Αυτοί είναι οι ιερωμένοι, οι αντρειωμένοι Άγιοι της Κρήτης! Σε καιρό ειρήνης διηγούνται τα κατορθώματά τους οι σπηλιές με τα δάκρυα και τις προσευχές των ασκητών και ο λαός του Θεού στις πόλεις και στα χωριά αναπολεί τη στοργή των ποιμένων και αφοσιωμένων εργατών του ευαγγελίου. Ιδιαίτερα, όμως, σε όλες τις κατοχές, που υπέστη το μαρτυρικό Νησί μας, Αραβική, Ενετική, Τουρκική, στους Μικρασιατικούς και Βαλκανικούς πολέμους, στη Γερμανοϊταλική πε-ρίοδο, ανέμισαν απ’ άκρου εις άκρον της πατρίδος μας το σεπτό ράσο τους. Και πότισαν με το αίμα τους όχι μόνο το Νησί μας αλλά και τη γη του Ελληνικού βορρά και την ευλογημένη γη της Μικρασίας.

Ένας τέτοιος Άγιος, που στολίζει το Συναξάρι των Νεομαρτύρων της Εκκλησίας μας είναι και ο Ιερομάρτυρας Ιάκωβος Αρχατζικάκης, που άνθισε ως ευωδέστατον άνθος στην κωμόπολη Ζήρο της δοξασμένης χώρας της Σητείας. Γνωρίζαμε λίγα πράγματα για τη ζωή του από σημειώ-ματα ορισμένων λογίων, που κατά καιρούς φιλοξένησαν οι τοπικές εφημερίδες, τώρα όμως με την ολοκληρωμένη βιογραφία που συνέταξε και εξέδωσεν ο κ. Μιχαήλ Ε. Αγγελάκης, διακεκριμένος νομικός εκ Σητείας και φίλος της Εκκλησίας, γνωρίζομεν ακριβέστατα όλη την περιπετειώδη ζωή του Ιερομάρτυρος από τα μικρά του χρόνια, τα χρόνια της καταφυγής και των σπουδών του στην θεοβάδιστη γη της Ιερουσαλήμ και στη γεραρά Θεολογική Σχολή της Χάλκης, την ολοκλήρωση των σπουδών του στην Ευρώπη, την άνοδό του στα ύψιστα κλιμάκια της πανεπιστημιακής καθη-γεσίας, την θεοφιλή ιερατικήν του διακονία και τέλος το μαρτυρικό τέλος του στο ευγενές προά-στειο της ωραίας Σμύρνης, στον Βουτζά.

Το βιβλίο, τυπωμένο σε καλλιτεχνική έκδοση των εκδόσεων ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ Α.Ε., σύγκει-ται από 208 σελίδες. Αποτελείται, εισοδευτικά, από Ευλογητικό Γράμμα της Α.Θ.Π του Οικου-μενικού μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου και Πρόλογο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου, Προέδρου του Δ.Σ. του Ιδρύματος «Παναγία η Ακρωτη-ριανή».

Ακολουθούν «ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ» και «ΠΡΟΛΟΓΟΣ» του συγγραφέως, κεί-μενα ευχαριστιών του προς το Κοινωφελές Ίδρυμα και τον Σεβασμιώτατον Πρόεδρόν του Μη-τροπολίτη Σητείας κ. Κύριλλον και προς όλους εκείνους που συνέβαλαν εκθύμως στη συλλογή των πολυτίμων πληροφοριών για την αρτιότητα του βιβλίου.

Το βιβλίο χωρίζεται σε τρεις περιόδους: Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1882-1904). Η ΔΕΥ-ΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1904-1915), Η ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1915-1922), ΤΟ ΕΠΤΑΗΜΕΡΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄. Το βιβλίο κλείνει με πλουσιότατη Βιβλιογραφία (9 σελίδων).

Οι περίοδοι υποδιαιρούνται σε παραγράφους, τις οποίες απλώς καταγράφομε χωρίς να τις αναλύομε, πλην εκείνων που αναφέρονται στο μαρτύριο του Ιερομάρτυρος.

Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1882-1904).

Καταγωγή.

Στην περίοδο αυτή ο συγγραφέας αναφέρεται στην καταγωγή του Ιερομάρτυρος. Μέλος πολυμελούς οικογενείας (8 παιδιά, 4 αγόρια και 4 κορίτσια) γεννήθηκε στις 20 Ιουλίου 1872 στο

χωριό Ζήρο της Σητείας, από γονείς ευσεβείς, τον Γεώργιο και την Ειρήνη. Τα πρώτα του γράμ-ματα διδάχτηκε στον τόπο καταγωγής του.

Σπουδές και δραστηριότητες στην Κωνσταντινούπολη.

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1904-1915).

Εκπαιδευτική, ποιμαντική, πατριωτική και συγγραφική δραστηριότητα στο Πατριαρχείο Ιε-ροσυλύμων.

Ποιμαντική δραστηριότητα.

Ζήτημα με τους Άραβες Ορθοδόξους.

Συγγραφική δραστηριότητα.

Λοιπές δραστηριότητες.

Υλικές προσφορές.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΡΙΤΗ (1915-1922).

Η άφιξη και παραμονή του Ιακώβου στην Έφεσο.

Η άφιξή του στη Σμύρνη.

Η άφιξη και παραμονή στο χωριό Μπουτζά (ή Βουτζά), όπου ο Ιάκωβος άσκησε το ποιμα-ντικό, εκπαιδευτικό και πατριωτικό του καθήκον μέχρι τον μαρτυρικό του θάνατο.

Σύντομες πληροφορίες για τον Μπουτζά (ή Βουτζά).

Τοποθέτηση του Ιακώβου στον καθεδρικό ναό του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου.

α) Μερικές πληροφορίες για την εκκλησία του Αγίου Ιωάννου στην επάνω συνοικία του χωριού.

β) Μερικές πληροφορίες για τις λοιπές εκκλησίες του Μπουτζά (ή Βουτζά).

γ) Σημερινή κατάσταση ορθοδόξων εκκλησιών.

Ποιμαντκή δραστηριότητα.

Εκπαιδευτική δραστηριότητα.

Πατριωτική δραστηριότητα.

Ο νόστος.

Η δράση του Ιακώβου ως Έλληνα της Μικράς Ασίας.

Από τις δύο τελευταίες παραγράφους «Η αντίστροφη μέτρηση για το βασανιστικό τέλος του Ιακώβου» και «Ο μαρτυρικός θάνατος», θα αναφέρομε περιληπτικώς τα σημαντικότερα γεγονότα και με αυτά θα κλείσομε την εξαιρετική μελέτη του κ. Αγγελάκη για τον Ιερομάρτυρα – Νεομάρ-τυρα Ιάκωβο.

Η αντίστροφη μέτρηση και ο μαρτυρικός θάνατος του Ιακώβου.

Ο μαρτυρικός θάνατος του αθλοφόρου του Χριστού Νεομάρτυρος και Εθνομάρτυρος Ια-κώβου επήλθε στις 27 του μηνός Αυγούστου 1922. Γεγονός είναι ότι του έγιναν πολλές προτάσεις και συστάσεις για να αποφύγει το μαρτύριο, όμως όλες απέβησαν άκαρποι. Ο Ιάκωβος, πιστός στα λόγια του Καλού Ποιμένος Χριστού, έπραξε σύμφωνα με την εντολή Του: «Ὁ ποιμήν ὁ καλὸς τὴν ψυχήν αὐτοῦ τίθησι ὑπέρ τῶν προβάτων» (Ἰωάν.10.11).

Από τις πληροφορίες αυτοπτών μαρτύρων, Ελλήνων και ξένων, που, δίκην μελίσσης έχει σταχυολογήσει και καταγράφει ο συγγραφέας του βιβλίου, το πολυώδυνο μαρτύριο του σεπτού μας Ιερομάρτυρος μπορεί να καταγραφεί σε αδρές γραμμές, ως εξής:

Τον συνέλαβαν και, τυπτόμενος και ραπιζόμενος εκακοποιήθη και ερρίφθη παρά των α-διαστάκτων Αγαρηνών κατά γης. Αφού τον πετάλωσαν (καλίγωσαν) – ένα πέταλο σε κάθε πτέρνα, κάρφωσαν και επί του μετώπου του μικρά ημισέληνο εκ λευκοσιδήρου. «Ο αδελφός του Ρουμά-νου προξένου είδε με τα ίδια του τα μάτια να τον σταυρώνουν στην πόρτα του Γκόρντον (Gordon)», εικονικά, βέβαια, αφού είχεν ήδη εκπνεύσει. Όλο αυτό το φριχτό μαρτύριο το υπέμενε αγογγύστως με υπομονή και το μόνο που επαναλάμβανε ήταν το όνομα της Μητέρας των Χρι-στιανών: «Παναγιά μου! Παναγιά μου!» Ξεψύχησε μέσα σε φριχτούς πόνους. Το μωλωπισμένο και καταπληγωμένο σώμα του σύρθηκε πάνω στα καταματωμένα καλντερίμια του Βουτζά και κατόπιν το έρριψαν, οι άπιστοι, σε έναν υπόνομο και δεν επέτρεψαν σε κανένα να το πάρει και να το κηδεύσει!

Αυτό είναι εν συντομία το συναξάρι του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος – Νεομάρτυρος Ια-κώβου, τοὐπίκλην Αρχατζικάκη, το οποίο περιγράφεται εν εκτάσει εις το υπό παρουσίαση βιβλίο του αγαπητού μας κ. Μιχαήλ Αγγελάκη. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του αυτή, που πλου-τίζει τον κατάλογο των Κρητών Νεομαρτύρων. Τον ευγνωμονούμε γιατί μας έφερε σε σχέση προ-σωπική με τους Νεομάρτυρες της αγίας μας Εκκλησίας, που είναι το καύχημα και η δόξα του Νέου Ελληνισμού. Που το μήνυμά τους είναι τόσον επίκαιρο. Μέσα σ’ έναν κόσμο άσεμνο, που αγωνίζεται μόνο για τα δικαιώματα και απεμπολεί τα καθήκοντα, θορυβώδη, φλύαρο και ολετήρα των αξιών της ζωής, που καταβουλιάζει μέσα στην ιδιοτέλεια και το ψεύδος, οι Νεομάρτυρες έρχονται να μας υπενθυμίσουν όλη τη λεβεντιά και το ήθος της Χριστιανικής Κρήτης.

Ευχαριστούμε, επίσης, και το Ίδρυμα «Παναγία η Ακρωτηριανή» και τον Πρόεδρό του Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλο, για τη χορηγία και την επιμέλεια της εκδόσεως.

Ευάγγελος Παχυγιαννάκης

Πρωτοπρεσβύτερος

του Οικουμενικού Θρόνου

Κατηγορία : Χωρίς κατηγορία


Τελευταία Νέα
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
ΣΗΤΕΙΑ
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
ΚΡΗΤΗ
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Χωρίς κατηγορία
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης
ΛΑΣΙΘΙ
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης