Ευχαριστήριο του ΕΕΕΕΚ Σητείας

16 Προβολές

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του ΕΕΕΕΚ Σητείας ευχαριστεί τον
γιατρό κ. Κατσαράκη Ιωάννη, που κατέθεσε για τις ανάγκες του σχολείου
μας το ποσό των πενήντα (50) Ευρώ εις μνήμην Μιχαήλ Γκισούρη. Σας
ευχαριστούμε πολύ.

Η Διευθύντρια
Δρετάκη Ελένη

Κατηγορία : Χωρίς κατηγορία


Τελευταία Νέα