Σχόλια επί της Μ.Π.Ε. της σχεδιαζόμενης επένδυσης των εταιρειών ΑΝΙΟΝ-ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε.

82 Προβολές

Το sitiapress.gr αισθανόμενο την ευθύνη για ενημέρωση στο μεγάλο θέμα της δημιουργίας μονάδας παραγωγής ενέργειας από Βιοαέριο, ρώτησε τη γνώμη ειδικού επιστήμονα στο οποίο παραθέσαμε τα μέχρι στιγμής στοιχεία για να μας εκφράσει τη γνώμη του για τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Η μελέτη του κ. Μπουρμπουράκη Παναγιώτη ο οποίος είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός με M.Sc. Παραγωγή-Διαχείριση Ενέργειας και επιπλέων M.Sc. Περιβάλλον & Ανάπτυξη ΕΜΠ θά δείτε είναι εξαιρετικά αναλυτική και θα βοηθήσει πολλούς να έχουν μια αναλυτική γνώμη για την επένδυση.

Ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση των διαχειριστών του τοπικού ειδησεογραφικού ιστότοπου www.sitiapress.gr, τους οποίους ευχαριστώ, παραθέτω τα τεχνικά και οικονομικά μου σχόλια σχετικά με την υποβληθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των εταιρειών ΑΝΙΟΝ-ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε.

Ως προς την εν λόγω Ετερόρρυθμη Εταιρεία, δεν αναφέρονται στοιχεία σχετικά με την οικονομική δυνατότητα και την χρηματοδοτική επάρκεια για την πραγματοποίηση της εν λόγω επένδυσης, ούτε και αναφέρονται οι διαχειριστές ή οι εταίροι.
Τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, fax) της εταιρείας ανήκουν σε δικηγορικό γραφείο του Ηρακλείου, ενώ ο αναφερόμενος ιστότοπος αναφέρεται ως «Υπό Κατασκευή» («Under Construction») από το 2013.

Στην Μ.Π.Ε. αναφέρεται ότι η μονάδα θα λειτουργεί 24ώρες την ημέρα επί 365 ημέρες το χρόνο και δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι ώρες διακοπής λειτουργίας της εγκατάστασης για συντήρηση ή/και αποκατάσταση βλαβών.

Η έκταση των 670 στρεμμάτων στη Ζάκρο (που προορίζεται για την καλλιέργεια φραγκόσυκων), αλλού αναφέρεται ως μίσθωση και αλλού ως ιδιόκτητη, ενώ δεν παρατίθεται κανένα μισθωτήριο συμβόλαιο (ή συμβόλαιο αγοραπωλησίας) ή ιδιωτικό συμφωνητικό.

Η στρεμματική απόδοση της καλλιέργειας φραγκόσυκων αναφέρεται ότι θα μεγιστοποιηθεί κατά το 7ο έτος από την καλλιέργεια και δεν διευκρινίζεται πως θα καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες της εγκατάστασης μέχρι το εν λόγω χρονικό σημείο.
Θα πρέπει να διευκρινισθεί εάν η σχεδιαζόμενη εγκατάσταση έχει λάβει οριστικούς Όρους Σύνδεσης από το ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, δεδομένου ότι η λήψη αυτών σχετίζεται με την αναφερόμενη έναρξη καλλιέργειας της έκτασης των 670 στρεμμάτων.

Θα πρέπει να διευκρινισθεί εάν υπάρχουν πραγματικά πειραματικά δεδομένα ή τοπικές
μετρήσεις πεδίου, σε αντίθεση με την παρατεθείσα δημοσίευση που προέκυψε από δειγματοληψία σε φυτεία της Χιλής.
Οι ποσότητες πρώτων υλών για την τροφοδοσία της εγκατάστασης, όπως αναφέρονται στην αλληλογραφία με την Π.Ε. Λασιθίου, δεν ανταποκρίνονται στις δυνατότητες της επαρχίας Σητείας.

Οι αναφερόμενες τιμές είναι:
10,96 tn καλαμιών Giant Reed ημερησίως (νωπή μάζα).
91,78 tn φραγκόσυκων ημερησίως (νωπή μάζα).
36,98 tn κατσίγαρου ημερησίως (νωπή μάζα).
Πέραν των φραγκόσυκων που αναφέρθηκα προηγουμένως:

Ως προς τα καλάμια, η αναφερόμενη τιμή είναι εμφανώς υπερβολική και εξωπραγματική για τις δυνατότητες της επαρχίας Σητείας. Επιπλέον, ο δήμος Σητείας έχει εγγράφως αδειοδοτήσει τη χειρωνακτική συλλογή και έχει απαγορεύσει τη χρήση μηχανημάτων, ενώ η ενδιαφερόμενη εταιρεία προς την Π.Ε. Λασιθίου έχει δηλώσει ότι θα κάνει τη συλλογή με μηχανήματα.

Ως προς τον κατσίγαρο, η αναφερόμενη τιμή κατανάλωσης αντιπροσωπεύει περίπου το 22% της συνολικής ετήσιας παραγωγής στην επαρχία Σητείας (βάσει του έτους 2012) και συνεπώς, προκύπτει το συμπέρασμα ότι δε θα γίνεται εισαγωγή πρώτων υλών.
Η αναφορά στη Μ.Π.Ε. ότι “η εταιρεία έχει ως στόχο να συλλέγει όσο το δυνατόν περισσότερα αγροτοβιομηχανικά απόβλητα και στα πλάνα της εταιρείας είναι η καλλιέργεια να αποτελεί ουσιαστικά «μαξιλάρι» πρώτης ύλης” είναι πολύ γενική και αόριστη – θα πρέπει να καθοριστεί σαφώς και επακριβώς το είδος, η ποσότητα, η χημική και η γεωγραφική προέλευση των ανανεώσιμων πόρων, σε συνάρτηση με τα τεχνικά στοιχεία της προς αδειοδότηση εγκατάστασης.

Η υλοποίηση της επένδυσης προγραμματίζεται με συμμετοχή ιδίων κεφαλαίων κατά 25%, χωρίς να έχουν παρατεθεί καθόλου στοιχεία για την χρηματοοικονομική επάρκεια των εταίρων.

Στην Μ.Π.Ε., ο αναφερόμενος νόμος Ν.3468/2006 έχει αναθεωρηθεί από τον Ν.4254/2014 (το λεγόμενο “new deal” για τις Α.Π.Ε.), όπου στη σελίδα 1445, η τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από βιοαέριο διαμορφώνεται στα 209€/MWh, και όχι στα 220€/MWh, όπως αναφέρεται στη Μ.Π.Ε. Ωστόσο, το τελικό αποτέλεσμα του ετήσιου τζίρου παραμένει ουσιαστικά το ίδιο με το αναφερόμενο στη Μ.Π.Ε.
Πλέον της παράθεσης της ποσότητας των συνολικών καυσαερίων, δεν υπάρχει αναφορά ως προς τις αναμενόμενες επιμέρους εκπομπές συγκεκριμένων αερίων ρύπων (NOx, CO).
Δεν αναφέρεται το πως θα διατηρείται σταθερή η θερμοκρασία των 40oC (απαραίτητη για την αναερόβια χώνευση) κατά τις ημέρες υψηλών θερμοκρασιών και αυξημένης ηλιοφάνειας. Επιπλέον, για τις περιπτώσεις αυτές, δεν γίνεται καμία αναφορά για την απορριπτόμενη θερμότητα της διάταξης ΣΗΘ.

Από τα αναφερόμενα ($6.4.7) δεν προκύπτει σαφώς η αποτελεσματικότητα της στεγάνωσης και μόνωσης του χώρου ξήρανσης του χωνευμένου υπολείμματος.
Στην προτεινόμενη εγκατάσταση δεν έχει συμπεριληφθεί διάταξη τεμαχισμού των μεγάλων φυτικών υπολειμμάτων (π.χ. καλάμια, κ.α.), γεγονός που αναμένεται να δημιουργήσει πρόβλημα στη λειτουργία της εγκατάστασης.
Στην τεχνική περιγραφή των δεξαμενών απουσιάζει πλήρως η ύπαρξη στεγανωτικής μεμβράνης ικανού πάχους (π.χ. 1000μm), η οποία θα λειτουργεί αποτρεπτικά, αποστραγγίζοντας τις όποιες διαρροές του κατσίγαρου.

Θα πρέπει να διευκρινισθεί o τρόπος με τον οποίο, σε περίπτωση συντήρησης/αντικατάστασης των μεμβρανών PVC και PE και συντήρησης των δεξαμενών χώνευσης, δε θα υπάρχει διαρροή αερίων ρύπων/οσμών προς το περιβάλλον.
Ο τρόπος αποθήκευσης του ενσιρώματος καθώς και ο τρόπος αποθήκευσης του χωνεμένου υπολείμματος ($6.5.4), δεν εξασφαλίζει έναντι της διαρροής αερίων ρύπων και οσμών, δεδομένου ότι το αναφερόμενο πλαστικό απλά αποσκοπεί στην προστασία από την βροχή και η απόθεση ουσιαστικά γίνεται στο ύπαιθρο.

Στην Μ.Π.Ε. (πίνακας 6.6, σελίδα 58) περιλαμβάνεται ως πρώτη ύλη ο πυρήνας, ενώ στην αλληλογραφία με την Π.Ε. Λασιθίου έχει αντικατασταθεί με καλάμια, παρά το ότι ανάμεσα στις δύο εκθέσεις μεσολαβούν μόλις 2 μήνες σχεδόν. Η διαφορά αυτή δεν έχει αιτιολογηθεί επαρκώς.

Για την προτιθέμενη διάθεση του υγρού χωνεμένου υπολείμματος σε αγρότες δεν υπάρχει καμία έγγραφη δέσμευση ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη, ενώ επιπλέον δεν υπάρχει καμία στοιχειοθέτηση για την καταλληλότητά του. Οι αναφορές για δωρεάν διάθεσή του επιτείνουν την αβεβαιότητα του εγχειρήματος και δεν εξασφαλίζουν την αποδοχή του από τους καλλιεργητές.

Στην αλληλογραφία με την Π.Ε. Λασιθίου, η εταιρεία αναφέρει ότι η ενσίρωση θα γίνεται στο χώρο καλλιέργειας, ενώ στην Μ.Π.Ε. αναφέρεται ότι η ενσίρωση θα γίνεται στο χώρο της εγκατάστασης. Η διαφωνία αυτή, πέραν του ότι δημιουργεί απορία, εγείρει ερωτήματα σχετικά με την υποδοχή και διαχείριση των ενσιρωμάτων, αφού δεν υπάρχει καμία αναφορά για τεχνικά έργα συλλογής των στραγγισμάτων.

Δεν γίνεται καμία αναφορά ως προς τους χώρους απόθεσης/αποθεσιοθαλάμους που θα απαιτηθούν για τα μπάζα που θα προκύψουν από την δημιουργία του γηπέδου εγκατάστασης.

Η παρατιθέμενη εμπειρία και ο αναφερόμενος εξοπλισμός της εταιρείας ΜΤ-Energie Gmbh, παρά το ότι είναι αρκετά μεγάλη (επικαλείται 600 έργα βιοαερίου και στον ιστότοπό της αναφέρονται πάρα πολλά), εντούτοις περιορίζεται σε έργα τα οποία δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με το σχεδιαζόμενο, ως προς τις πρώτες ύλες.

Λόγω των ιδιαίτερων τοπικών συνθηκών της περιοχής εγκατάστασης (θερμοκρασία, υγρασία, ηλιοφάνεια, άνεμοι) σε σχέση με τις μέχρι τώρα παρόμοιες υλοποιήσεις , θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί, δεδομένου ότι η πρότερη εμπειρία της εταιρείας MT-Energie Gmbh, αλλά και τα τμήματα του προτεινόμενου εξοπλισμού αφορούν σε περιοχές με εντελώς διαφορετικά κλιματικά δεδομένα σε σχέση με την περιοχή μας (Γερμανία, Ιταλία, Λεττονία, Αγγλία, Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβακία, Κίνα, Γαλλία, Πολωνία, Ρουμανία, ΗΠΑ, Βουλγαρία).

Ο πρωτοποριακός – πειραματικός χαρακτήρας της εγκατάστασης είναι ένα μειονέκτημα το οποίο οι αδειοδοτούντες θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους
Η αναφορά, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, για διάθεση της περίσσειας της θερμικής ενέργειας, υπό μορφή ατμού, στο Νοσοκομείο και στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Σητείας είναι ένα δύσκολο και τεχνικά περίπλοκο εγχείρημα (αδειοδότηση και κατασκευή), για το οποίο δεν υπάρχει καμία αναφορά ή τεχνική περιγραφή στην Μ.Π.Ε.

Η φιλοσοφία λειτουργίας του έργου δημιουργεί ερωτηματικά, αφού αφήνεται αναξιοποίητο το βιολογικό ενεργειακό δυναμικό της επαρχίας Σητείας (απόβλητα χοιροστασίων, πτηνοτροφείων, σφαγείων και τυροκομείων, αστικά οργανικά απορρίμματα) και επιλέγεται το εγχείρημα καλλιέργειας σε μία πολύ μεγάλη έκταση (670 στρέμματα) με ενεργειακή καλλιέργεια που δεν έχει δοκιμαστεί στην πράξη, ενώ και η αναφερόμενη συλλογή καλαμιών από τις εκτάσεις αρμοδιότητας του δήμου Σητείας περιλαμβάνει τιμές που εμφανώς δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Μπουρμπουράκης Παναγιώτης.
Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός/
M.Sc. Παραγωγή-Διαχείριση Ενέργειας και M.Sc. Περιβάλλον & Ανάπτυξη ΕΜΠ
bpcrete@hotmail.com

Κατηγορία : ΑΠΟΨΕΙΣ


Τελευταία Νέα
Εκστρατεία στήριξης του κρητικού κρασιού
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Εκστρατεία στήριξης του κρητικού κρασιού
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
ΛΑΣΙΘΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
Με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση του Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση του Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΣΥΝ.Ε.Κ.  «Όχι στον ευτελισμό της Δημοκρατίας
ΛΑΣΙΘΙ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΣΥΝ.Ε.Κ. «Όχι στον ευτελισμό της Δημοκρατίας
Ανακοίνωση του Προέδρου της ΕΑΣΥ Λασιθίου για τη γιορτή του Αγίου Αρτεμίου
ΛΑΣΙΘΙ
Ανακοίνωση του Προέδρου της ΕΑΣΥ Λασιθίου για τη γιορτή του Αγίου Αρτεμίου
Ζητούν την παρέμβαση του Πρωθυπουργού για τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες
ΣΗΤΕΙΑ
Ζητούν την παρέμβαση του Πρωθυπουργού για τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες
Δύο νέες παιδικές χαρές παραδόθηκαν στο Ορεινό
ΛΑΣΙΘΙ
Δύο νέες παιδικές χαρές παραδόθηκαν στο Ορεινό
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι, θα συνεχιστούν
ΚΡΗΤΗ
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι, θα συνεχιστούν
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Αγροτικού Συνεταιρισμού ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ
ΣΗΤΕΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Αγροτικού Συνεταιρισμού ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ
Επίσκεψη Υφυπουργού Τουρισμού, Μάνου Κόνσολα, στην Κρήτη
ΛΑΣΙΘΙ
Επίσκεψη Υφυπουργού Τουρισμού, Μάνου Κόνσολα, στην Κρήτη