ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Από την ομάδα νηπιαγωγών της Ενωτικής Κίνησης Εκπαιδευτικών Π.Ε.)

405 Προβολές

Εδώ και δεκαετίες, είναι γνωστή η αξία της προσχολικής αγωγής. Κι όταν λέμε προσχολική αγωγή εννοούμε τις πολύπλευρες παιδαγωγικές διαδικασίες που στοχεύουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού.  Το νηπιαγωγείο αποτελεί τη βάση και τις προϋποθέσεις για τη μελλοντική πρόοδο των παιδιών- κρίσιμο συντελεστή για την πορεία του παιδιού στη ζωή του. Τα προβλήματα όμως είναι τεράστια κι ανασταλτικά στο έργο των νηπιαγωγών. Η υλικοτεχνική υποδομή και η στελέχωση των νηπιαγωγείων με εκπαιδευτικό προσωπικό είναι κομβικά ζητήματα για τη γενικότερη αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:

Ως Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε. δεν μας εκφράζει ο θεσμός του μόνιμου αναπληρωτή μιας και υπάρχει επιτακτική ανάγκη, οι συνάδελφοι μας αναπληρωτές (τόσων ετών!), να διοριστούν σε μόνιμες θέσεις. Απαιτείται να γίνουν άμεσα μόνιμοι μαζικοί διορισμοί.
Επιπλέον πρέπει να μειωθεί ο αριθμός παιδιών ανά τμήμα, ώστε να επιτελούμε παιδαγωγικό έργο και να υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ παιδαγωγού και μαθητή.

ΔΙΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ:

Επιτέλους, πρέπει να εφαρμοστεί η 2χρονη Υποχρεωτική Προσχολική αγωγή και τον Ιούνιο να εγγράφονται όλα τα παιδιά, κανονικά, χωρίς να αποτελούν υποκείμενα κληρώσεων. Η σχολική διαρροή θα αποφευχθεί και το νηπιαγωγείο θα είναι ανοιχτό σε κάθε οικογένεια.

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ:

Ως Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε. θεωρούμε πως ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η στελέχωση κάθε ολοήμερου νηπιαγωγείου με βοηθητικό προσωπικό με σταθερή και μόνιμη εργασία πλήρους ωραρίου. Ο ρόλος των νηπιαγωγών είναι παιδαγωγικός και, σύμφωνα με το ΠΔ 200\98, ο νηπιαγωγός είναι υπεύθυνος για τη συνεχή επιτήρηση των παιδιών και η ασφάλειά τους αποτελεί το πρώτιστό μας μέλημα.

ΚΤΙΡΙΑΚΟ:
Πολλές φορές η προσχολική εκπαίδευση πραγματοποιείται σε ακατάλληλες κτιριακές δομές, ενώ οι αίθουσες που έχουν παραχωρηθεί για την εκπαιδευτική διαδικασία δεν ανταποκρίνονται στις παιδαγωγικές και βιολογικές ανάγκες των παιδιών (μικρές και σκοτεινές , ελλιπής εξοπλισμός, χωρίς αύλειο χώρο, χωρίς ή με τουαλέτες που δεν πληρούν προδιαγραφές υγιεινής κλπ).

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:
  Αναγκαία το κτίσιμο νέων νηπιαγωγείων σε οικόπεδα που οι δήμοι δεν εκμεταλλεύονται.
  Επαναπροσδιορισμός των ήδη ενοικιαζόμενων χώρων κι εύρεση από κοινού λύσεων σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση.

ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ- ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΕΚ ΝΕΟΥ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ:

Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων επιτέλους πρέπει να αποδοθεί με τον αριθμό των νηπίων που φοιτά στην κάθε σχολική μονάδα κι αυτό θα επιφέρει την αύξηση των οργανικών θέσεων.
Επιπλέον, ως Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε.  έχουμε αναφερθεί επανειλημμένα στο ζήτημα της αναμοριοδότησης  και κυρίως στην επαρχία, καθώς τα Γραφεία Εκπαίδευσης της υπαίθρου δε λειτουργούν εδώ και χρόνια. Άλλωστε η αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων δεν επιφέρει κανένα οικονομικό κόστος.
Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα που δεν ανήκουν σε καμία σχολική μονάδα γι’ αυτό και πρέπει να γίνει επανεξέταση και εκ νέου σύσταση των ορίων των νηπιαγωγείων, ώστε να υπάρχουν θέσεις για όλα τα παιδιά .

ΩΡΑΡΙΟ:

Μπορεί με το νόμο 4115/13 να θεσμοθετήθηκε το ωράριο των νηπιαγωγών όμως δε διευκρινίστηκε ποτέ. Δεν έχει προβλεφθεί μείωση του ωραρίου του νηπιαγωγού σύμφωνα με τα έτη υπηρεσίας, ούτε και η συνακόλουθη μείωση ωραρίου της προϊσταμένης της σχολικής μονάδας, η οποία έχει επωμισθεί αυξημένες αρμοδιότητες αναφορικά με τη λειτουργία του νηπιαγωγείου (ηλεκτρονική διαχείριση, τήρηση βιβλίων, άδειες εκπαιδευτικού προσωπικού, θέματα συντήρησης του νηπιαγωγείου, προμήθειες αναλώσιμων κλπ). Επίσης η συνεχής επιτήρηση των παιδιών δε δίνει τη δυνατότητα της εξίσωσης της 45λέπτης ώρας και παραμένει στα 60 λεπτά.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

  Διορισμός μόνιμου βοηθητικού προσωπικού στα νηπιαγωγεία για επιμερισμό εργασιών (βοηθητικό προσωπικό προβλέπεται στα νηπιαγωγεία πολλών ευρωπαϊκών χωρών).

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ:

Η  μεγάλη ανάγκη επιμόρφωσης στη βάση διαπιστωμένων αναγκών ώστε να ενισχυθεί ο παιδαγωγικός ρόλος των νηπιαγωγών. Πολλές φορές επίσης καλούνται να διεκπεραιώσουν θέματα που άπτονται νομικών και διοικητικών παραμέτρων για τα οποία ουδέποτε επιμορφώθηκαν ώστε να ανταποκριθούν επαρκώς. Ως Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε., ζητάμε επιμόρφωση σε θέματα διοίκησης και νομικής υπόστασης. Να επαναλειτουργήσουν θεσμοί επιμόρφωσης, όπως τα Διδασκαλεία με εκσυγχρονισμένο πρόγραμμα σπουδών και να λειτουργήσουν εποικοδομητικά.
Όσον αφορά στα προγράμματα Πιστοποίησης Β επιπέδου, πρέπει  να είναι ανοιχτά και προσβάσιμα σε όλους τους νηπιαγωγούς κι όχι κατόπιν κλήρωσης. Η ευκαιρία πρέπει να δίνετε  σε όλους  με τη δημιουργία περισσότερων τμημάτων για νηπιαγωγούς. (πχ στην Κρήτη σε 2 νομούς, Ηράκλειο- Λασίθι μπορούν 11 νηπιαγωγοί μόνο να τα παρακολουθήσουν).

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:

Το κυριότερο όμως σημείο, θεωρούμε πως είναι η ύπαρξη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού υποστήριξης των νηπιαγωγών και η στελέχωση των σχολικών μονάδων με σχολικό ψυχολόγο, λογοθεραπευτή, κ.α. με σταθερή και μόνιμη σχέση εργασίας.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Τ.Ε.:

Η ειδική αγωγή παραμένει παραμελημένη του εκπαιδευτικού συστήματος. Κρίνεται απαραίτητη η στελέχωση των ειδικών νηπιαγωγείων με ειδικούς νηπιαγωγούς και υποστήριξη από νηπιαγωγό σύμβουλο ειδικής αγωγής.
Η δημιουργία Τμημάτων Ένταξης στα νηπιαγωγεία που ανήκουν οι μαθητές ή σε όμορα  πρέπει επιτέλους να πάρει σάρκα και οστά κι όχι να έχει να διανύσει χιλιομετρικές αποστάσεις από τον τόπο κατοικίας του.
Σε περίπτωση απουσίας του νηπιαγωγού του Τ.Ε. να γίνεται αναπλήρωση από νηπιαγωγό ειδικής αγωγής και να μην αναγκάζεται η συνάδελφος νηπιαγωγός του τμήματος γενικής αγωγής να αναλαμβάνει παιδαγωγικό έργο για το σύνολο των μαθητών της τάξης.
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΓΩΝΑΣ – ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Κατηγορία : ΑΠΟΨΕΙΣ


Τελευταία Νέα
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
ΣΗΤΕΙΑ
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
ΚΡΗΤΗ
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Χωρίς κατηγορία
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης
ΛΑΣΙΘΙ
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης