ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλου

34 Προβολές

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤOIΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ

† Κ Υ Ρ Ι Λ Λ Ο Σ

ΕΛΕῼ ΚΑΙ ΧΑΡΙΤΙ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ

Τῼ ΙΕΡῼ ΚΛΗΡῼ ΚΑΙ Τῼ ΘΕΟΦΡΟΥΡΗΤῼ ΛΑῼ

ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΧΑΡΙΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΤΕΧΘΕΝΤΟΣ

ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

«Η γέννησίς σου Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτειλε τω κόσμω, το φως το της γνώσεως…» (Απολυτίκιο της εορτής).

Αγαπητοί αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω,

Με τη χάρη του παναγάθου Θεού αξιωθήκαμε και πάλι να φθάσουμε στη «μητρόπολη των εορτών», στη μεγάλη εορτή της κατά σάρκα Γεννήσεως του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Η λογική και άλογη κτίση, τα έμψυχα και τα άψυχα, τα ορατά και τα αόρατα, τα επίγεια και τα επουράνια συνεορτάζουν και πανηγυρίζουν το κοσμοσωτήριο και πανευφρόσυνο γεγονός της Ενανθρωπήσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Αυτός λαμβάνει «μορφήν δούλου» (Φιλ. 2,7) και μετέχει «του ημετέρου φυράματος» (Κάθισμα εορτής Χριστουγέννων).

Ο ανθρώπινος νους δεν μπορεί να συλλάβει και να κατανοήσει το μέγα, παράδοξο και υπερφυές «της ευσεβείας μυστήριον» (Α Τιμ. 3,16), πως κατοίκησε στο πρόσωπο του Χριστού «παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικώς» (Κολ. 2,9). Η Γέννηση του Ιησού Χριστού είναι ιστορικό γεγονός. Όπως διδάσκει ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός είναι «το μόνον καινόν υπό τον ήλιον» (Ε.Π.Ε. 1, σελ. 282), δηλ. το μόνο καινούργιο και ανεπανάληπτο γεγονός μετά τη δημιουργία. Όμως, παρά την ιστορικότητά του, παραμένει μυστήριο. Και το μυστήριο της Θείας Οικονομίας δεν καταργεί την ιστορικότητα της φανέρωσης του Θεού στον κόσμο, κατά την οποία ενώνονται τα «το πριν διεστώτα», το κτιστό με το άκτιστο, η γη με τον ουρανό.

Όπως σημειώνει ο άγιος Αθανάσιος ο Μεγας, «Αυτός ενηνθρώπησεν, ίνα ημείς θεοποιηθώμεν» (P.G., 25, 192). Ο Θεός έγινε άνθρωπος και στο δεύτερο πρόσωπο της αγίας Τριάδος ενώθηκε η θεία με την ανθρώπινη φύση «ασυγχύτως, αχωρίστως, ατρέπτως και αδιαιρέτως», για να απαλλάξει τον άνθρωπο από την εξουσία του διαβόλου, της αμαρτίας, της φθοράς και του θανάτου, για να του ανοίξει τον κλειστό Παράδεισο και να τον επαναφέρει στο «αρχαίον κάλλος». Ο άνθρωπος, που μετά την πτώση των πρωτοπλάστων βρισκόταν «εν χώρα και σκια θανάτου» (Ησ. 9,1), έπρεπε όλος να προσληφθεί από τον όλον Θεο για να σωθεί, γιατί όπως εξηγεί ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, «Το γαρ απρόσληπτον, και αθεράπευτον. Ο δε ήνωται τω Θεώ τούτο και σώζεται» (Ρ.G. 37, 181). Ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι τέλειος Θεός και «ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου» (Γαλ. 4,4) γεννιέται ως τέλειος άνθρωπος κατά πάντα όμοιος με εμάς, εκτός της αμαρτίας. Έτσι μας καθιστά οικείους, φίλους, αδελφούς Του κατά χάριν και «κοινωνούς θείας φύσεως» (Β Πέτρου 1, 4).

Η εορτή των Χριστουγέννων και όλες οι εορτές της Εκκλησίας δεν είναι απλές εορταστικές τελετές και αναμνήσεις κάποιων ιστορικών γεγονότων, αλλά σκοπό έχουν να μας οδηγήσουν στη βίωση του γεγονότος σήμερα στη ζωή μας. Είναι σταθμοί θείας χάριτος, όπου ο Θεός παρέχει πλούσια τη χάρη και την ευλογία Του στους ανθρώπους. Όλη η υμνολογία της Εκκλησίας αναφέρεται στο παρόν. Γι’ αυτό ψάλλουμε «σήμερον ο Χριστός, εν Βηθλεέμ γεννάται εκ Παρθένου» και «η Παρθένος σήμερον τον υπερούσιον τίκτει». Ο «δι᾿ ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθών εκ των ουρανών και σαρκωθείς» Κύριος μας Ιησούς Χριστός γεννάται συνεχώς μέσα στην Εκκλησία και μας αναγεννά, καθώς προσφέρεται για μας σε κάθε Θεία Λειτουργία, ως «ο προσφέρων και ο προσφερόμενος». Όπως παρατηρούμε στην εικόνα της Γεννήσεως, ο Χριστός είναι τυλιγμένος με κάποια νεκρικά σουδάρια, που σημαίνει ότι ο Χριστός γεννήθηκε για να πεθάνει για εμάς. Η Γέννηση του Χριστού ετοιμάζει το Πάσχα, είναι η προοπτική της αθανασίας και η δυνατότητα να εξαγιασθεί και να θεωθεί η υπόσταση του καθενός από εμάς. Και ο αγώνας μας είναι πως θα μπορέσουμε να ενωθούμε μαζί Του, για να λάβουμε τον πλούτο της θείας χάριτός Του. Στους ύμνους της εορτής τονίζεται, ότι «Χριστός επί γης· υψώθητε». Δηλαδή ο Ιησούς Χριστός ήλθε στη γη με την προοπτική εμείς να ανυψωθούμε και να γίνουμε παιδιά Του, «ίνα την υιοθεσίαν απολάβωμεν» (Γαλ. 4,5).

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Γεννάται σήμερα από την Παρθένο και Θεοτόκο Μαρία και έρχεται κοντά μας ο Χριστός. Όμως, εναπόκειται στην ελεύθερη βούληση και στο αυτεξούσιό μας εάν θα τον έχουμε παρόντα στην καθημερινή μας βιοτή, η θα τον τοποθετήσουμε στο περιθώριο και θα είναι ο μεγάλος Απών από τη ζωή μας. Καλούμαστε να αντισταθούμε στο πνεύμα της ευζωίας, της φιλαυτίας, της αυταρέσκειας και του ατομοκεντρισμού και να επιτρέψουμε στον Χριστό να γεννηθεί στις καρδιές και στα σπίτια μας. Να προσκυνήσουμε το θείο Βρέφος μαζί με την παρθένο Μαρία, τον δίκαιο Ιωσήφ, τους αγαθούς ποιμένες και τους σοφούς Μάγους της Ανατολής. Να μην λησμονούμε ότι το όνομα του Χριστού Εμμανουήλ σημαίνει «μεθ’ ημών ο Θεός», ο Θεός μαζί μας, και η παρουσία Του δίδει χαρά και ειρήνη, την οποία ύμνησαν οι άγγελοι στο σπήλαιο της Βηθλεέμ.

Εύχομαι ολόψυχα η καρδιά και η διάνοιά μας να γεμίζουν με την παρουσία του Ενσαρκωθέντος Υιού και Λόγου του Θεού, ώστε η άφατη φιλανθρωπία, η μοναδική κένωση, η άκρα συγκατάβαση και η έσχατη πτωχεία Του να μας εμπνεύουν αγάπη, ειρήνη, παρηγοριά, αντοχή και ελπίδα, και να κατευθύνουν τη ζωή και τα έργα μας.

Αδελφοί, Χριστός Ετέχθη!

Αληθώς Ετέχθη!

Χριστούγεννα 2019

† Ο Ιεραπύτνης και Σητείας ΚΥΡΙΛΛΟΣ

Διάπυρος προς τον Ενανθρωπήσαντα Σωτήρα ευχέτης πάντων υμών

Κατηγορία : ΑΠΟΨΕΙΣ


Τελευταία Νέα
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
ΣΗΤΕΙΑ
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
ΚΡΗΤΗ
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Χωρίς κατηγορία
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης
ΛΑΣΙΘΙ
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης