Περί αίτησης εγκατάστασης Λατομείου στα Πλατύβολα Κατσιδωνίου Σητείας

138 Προβολές

Αγαπητοί συνδημότες, συνδημότισσες

Αισθανόμαστε την ανάγκη να συμβάλλουμε στην ενημέρωση σας για το ιστορικό και τις τρέχουσες εξελίξεις πάνω σε ένα φλέγον θέμα που απασχολεί το Δήμο μας, την αιτούμενη εγκατάσταση Λατομείου στα Πλατύβολα Σητείας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Δήμου Σητείας με την προηγούμενη σύσταση του, στις 31/8/2012 ενέκρινε Λατομική Ζώνη (ΛΖ) στα Πλατύβολα Κατσιδωνίου δήμου Σητείας, στο Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) του Δήμου, μετά από ισοψηφία χωρίς όμως να υφίσταται πρότερη υδρογεωλογική έρευνα και παρά την αρνητική άποψη των οικισμών της περιοχής. Η απόφαση βασίστηκε στην ψήφο του προέδρου που μετράει διπλή.
Tον Μάρτιο του 2013 στα πλαίσια του Περιβαλλοντικού προελέγχου, η Περιφέρεια ζητά από την εταιρία ΒΛΑΜΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΜΙΝΩΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΕ, η οποία ενδιαφέρεται να ιδρύσει Λατομείο 336 στρεμμάτων στην περιοχή Πλατύβολα Κατσιδωνίου σε ιδιόκτητη χορτολιβαδική έκταση 1436 στρεμμάτων, να υποβάλλει παράλληλα με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), και λεπτομερή υδρογεωλογική μελέτη όπου θα αναλύεται ο πιθανός κίνδυνος διαταραχής του υδρογεωλογικού καθεστώτος και η ενδεχόμενη ρύπανση των πηγών Ζου, Κατσιδωνίου, Σφακιά καθώς και ο τρόπος οδικής σύνδεσης του Λατομείου με τον κεντρικό δημοτικό δρόμο. Επίσης, ανάμεσα σε πολλά άλλα ζητά να γίνει οριοθέτηση των ρεμάτων που βρίσκονται μέσα στη λατομική περιοχή ή που γειτνιάζουν με αυτήν (30 μ) και ενδέχεται να επηρεάζονται από τις λατομικές εργασίες.
Προκαταρκτική υδρογεωλογική έρευνα συντάσσεται από τον καθηγητή Εμμ. Στειακάκη εκ μέρους του Πολυτεχνείου Κρήτης το 2014 κατ’ εντολή της εταιρείας. Η υδρογεωλογική αυτή έρευνα, ενώ είχε κατατεθεί στον Δήμο πριν τις εκλογές του 2014, δεν κοινοποιήθηκε στους δημοτικούς συμβούλους παρόλο που η Περιφέρεια είχε ζητήσει τη γνωμοδότηση του Δ.Σ. Σητείας επί της ΜΠΕ της εταιρείας.
Στις 8/12/2014 το Δ.Σ. Σητείας γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία αρνητικά (16-6) για την ΜΠΕ του υπό ίδρυση Λατομείου. Αποφασίζεται παράλληλα, με παρότρυνση δική μας, η μελλοντική διοργάνωση ημερίδας με θέμα την διαχείριση των υδάτων και την ερημοποίηση της περιοχής. Οι λόγοι που οδήγησαν το Δ.Σ. στην αρνητική απόφαση είναι στοιχεία από την ίδια την μελέτη της εταιρείας, την οποία ενδεικτικά αναφέρουμε:

1) Η περιοχή που έμμεσα ή άμεσα πιθανόν να επηρεάζεται υδρογεωλογικά από τυχόν δραστηριότητες της λατομικής περιοχής, εκτείνεται ανάντη και ανατολικά της πηγής Ζου και εκτιμάται ότι καταλαμβάνει έκταση 5,5 km2.
2) Αφαιρώντας το εδαφικό κάλυμμα ή και τμήμα του ακόρεστου βράχου, η ανοικτή εκσκαφή που δημιουργείται με την εξόρυξη συγκεντρώνει το επιφανειακό νερό οδηγώντας το στη συνέχεια προς το σύστημα του υπόγειου νερού. Εάν το επιφανειακό νερό είναι μολυσμένο, τα υπόγεια ύδατα μπορεί γρήγορα να επηρεασθούν.
3) Με βάση τα παραπάνω θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση των απορροών του λατομείου (απόβλητα, καύσιμα, πετρέλαιο, λεπτόκοκκα) και να γίνουν σωστά οργανωμένες εγκαταστάσεις, προκειμένου να αποκλεισθεί κάθε πιθανή επίπτωση στο υδροφόρο σύστημα.
4) Το λατομείο, δεδομένου ότι αναπτύσσεται μέσα στην ακόρεστη ζώνη (ζώνη αερισμού), μπορεί να συναντήσει έγκοιλα με αποτέλεσμα την τοπική αύξηση της επιφανειακής απορροής του λατομείου είτε προς τον φυσικό υπόγειο υδροφορέα είτε εκτός αυτού, με πιθανή μείωση της παροχής των κατάντη πηγών.
5) Σε συνδυασμό δε και με το γεγονός ότι το σχεδιαζόμενο λατομείο θα διαταράξει ένα μικρό ποσοστό του όγκου της καρστικής μάζας (5 -10‰ ανάλογα με το τελικό βάθος εκσκαφής), προκύπτει ότι η επίδραση της λατόμησης στην δίαιτα της πηγής Ζου θα είναι πολύ περιορισμένη.

Στις 18 Δεκεμβρίου 2014 η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης δεν γνωμοδότησε σχετικά με την ΜΠΕ, λόγω ελλείψεών της και ζήτησε από την εταιρεία:
-Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική μελέτη του συνοδού έργου της προτεινόμενης από τη ΜΠΕ 2ης εναλλακτικής λύσης οδοποιίας πρόσβασης στο λατομείο, ως τελική λύση.
-Μελέτης ιχνηθέτησης στην περιοχή εξόρυξης υπό την παρακολούθηση του δήμου Σητείας, η οποία θα ολοκληρώσει την υδρογεωλογική έρευνα του υδροφορέα της περιοχής Πλατύβολα – Ζού Λασιθίου σε σχέση με την ανάπτυξη λατομικής δραστηριότητας.
Στην συνεδρίαση της Περιφέρειας, ο μελετητής και ένας εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσαν ότι υπάρχει προφορική συμφωνία με τον Δήμο Σητείας για τη χρήση αγροτικού δρόμου προς και από το υπό ίδρυση Λατομείο. Η Δημοτική Αρχή δηλαδή, όχι μόνο δεν ήταν παρούσα για να υποστηρίξει την αρνητική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας, αλλά επιπλέον παρείχε διευκολύνσεις προς την αντίθετη κατεύθυνση. Παρόντες ήταν μόνο αντιπρόσωποι της αντιπολίτευσης και οι πρόεδροι Κατσιδωνίου και Σταυρωμένου.
Στη συνέχεια η Δημοτική Αρχή αποφάσισε, ουσιαστικά μονομερώς, να πραγματοποιήσει ο Δήμος την ιχνηθέτηση με δικά του έξοδα, ενώ ήταν υπόχρεη γι’ αυτό η εταιρεία και ο Δήμος καλείτο απλώς να επιτηρήσει για τη διασφάλιση ορθότητας. Έφερε δε το θέμα προς ψήφηση ως άρθρο στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού, και το Δ.Σ. το υπερψήφισε κατά πλειοψηφία, με αντιρρήσεις από την αντιπολίτευση.

Σχετικά με την εσπερίδα της Ορθής Διαχείρισης Υδάτων:
Η Δημοτική αρχή έδρασε και εδώ μονομερώς, επιλέγοντας την ημερομηνία, τη θεματολογία και τους ομιλητές της εκδήλωσης και ζήτησε από το Δ.Σ. της 4ης Μαρτίου 2015 απλά να εγκρίνει το κόστος για τη διαμονή των ομιλητών. Διαβεβαίωσε δε ότι η ημερίδα θα ήταν γενικά για το θέμα του νερού, και όχι για το θέμα του λατομείου.
Στην εσπερίδα, παρά την ενδιαφέρουσα θεματολογία, δυστυχώς επανήλθε, από την πίσω πόρτα, το θέμα του Λατομείου. Ο κ. Στειακάκης, ως τελευταίος ομιλητής παρουσίασε την προκαταρκτική υδρογεωλογική έρευνα που είχε εκπονήσει για το προτεινόμενο Λατομείο και ανέλυσε με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει η λατόμηση ώστε να μειωθεί η πιθανότητα ρύπανσης του υδροφορέα και της πηγής Ζου. Αποδέχτηκε ότι υπάρχουν πιθανότητες ρύπανσης και πρέπει να γίνονται πολύ συχνά δειγματοληψίες και αναλύσεις. Τέλος αναρωτήθηκε γιατί ορίσαμε ως Δήμος Λατομική ζώνη πάνω από την πηγή.

Θεωρούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο έχει επιλέξει να κινηθεί στο συγκεκριμένο θέμα η Δημοτική Αρχή Σητείας δεν είναι σωστός και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα.
Εκφράζουμε την ένσταση μας για την επιδεικνυόμενη αδιαφάνεια, απαιτούμε από τη Δημοτική αρχή σεβασμό στις αποφάσεις του Δ.Σ., μέτρα για την υλοποίηση και όχι την υπονόμευσή τους.

18 Μαρτίου – Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Σητείας

Κατηγορία : ΑΠΟΨΕΙΣ


Τελευταία Νέα
Αμετάβλητο το ιικό φορτίο στα λύματα Σητείας και Παλαικάστρου
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Αμετάβλητο το ιικό φορτίο στα λύματα Σητείας και Παλαικάστρου
Ενημέρωση του δημάρχου στον ΕΟΔΥ- Νέο κρούσμα στο Χαμέζι
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ενημέρωση του δημάρχου στον ΕΟΔΥ- Νέο κρούσμα στο Χαμέζι
Νέα rapid test στο Παλαίκαστρο.
ΣΗΤΕΙΑ
Νέα rapid test στο Παλαίκαστρο.
Κλειστό το τμήμα στο 1o Δημοτικό Σχολείο με το θετικό κρούσμα.
ΣΗΤΕΙΑ
Κλειστό το τμήμα στο 1o Δημοτικό Σχολείο με το θετικό κρούσμα.
Σε Σητεία και Παλαίκαστρο την Δευτέρα ο βουλευτής του ΚΚΕ Μ. Συντυχάκης
ΣΗΤΕΙΑ
Σε Σητεία και Παλαίκαστρο την Δευτέρα ο βουλευτής του ΚΚΕ Μ. Συντυχάκης
ΚΑΛΕΣΜΑ/ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΡΣΗ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑ
ΚΑΛΕΣΜΑ/ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΡΣΗ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ
Αιφνιδιαστική επέκταση ωραρίου των νηπιαγωγών»
ΑΠΟΨΕΙΣ
Αιφνιδιαστική επέκταση ωραρίου των νηπιαγωγών»
Ευχαριστίες στην ΚΟΜΥ Λασιθίου, Δήμο Σητείας- Θέλουμε σχολεία ανοικτά και ασφαλή
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστίες στην ΚΟΜΥ Λασιθίου, Δήμο Σητείας- Θέλουμε σχολεία ανοικτά και ασφαλή
Αλλαγή των δρομολογίων του Ε/Γ-Ο/Γ ΠΡΕΒΕΛΗΣ λόγω απαραίτητων εργασιών και ελέγχου
ΣΗΤΕΙΑ
Αλλαγή των δρομολογίων του Ε/Γ-Ο/Γ ΠΡΕΒΕΛΗΣ λόγω απαραίτητων εργασιών και ελέγχου
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΛΑΣΙΘΙ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ