Ευχές Σεβ. Μητροπολίτου Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Ευγενίου

37 Προβολές

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ

† ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΤΩ ΙΕΡΩ ΚΛΗΡΩ ΚΑΙ ΤΩ ΘΕΟΦΡΟΥΡΗΤΩ ΛΑΩ
ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΤΕΧΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ.

«Θεός εφανερώθη εν σαρκί, εδικαιώθη εν πνεύματι,
ώφθη αγγέλοις, εκηρύχθη εν έθνεσιν» (Α΄ Τιμ. 3,16).

Αγαπητοί μου Αδελφοί,
Τα Χριστούγεννα ως λέξη και έννοια σημαίνει Γέννα του Χριστού, τη φανέρωσή Του μέσα στο χρόνο και το χώρο της ζωής του ανθρώπου, που ζούσε μακρυά από το Χριστό. Γι? αυτό ο Θεός γίνεται άνθρωπος όπως και εμείς, από σάρκα και αίμα. Με τον τρόπο αυτό, δηλ. την Ενσάρκωση ή την Ενανθρώπηση του Θεού, φανερώθηκε στον άνθρωπο ο Αιώνιος, ο ʼναρχος, ο Απρόσιτος, ο Ακατάληπτος Θεός.
Η ενσάρκωση και η φανέρωση του Θεού ως ανθρώπου μέσα στην ιστορία του κόσμου και του ανθρώπου είναι «το απ? αιώνος αποκεκρυμμένον μυστήριον», το μεγάλο μυστήριο της πίστεώς μας. Η αγάπη, η φιλανθρωπία, η ταπείνωση και η συγκατάβαση του Θεού έγινε αιτία να κατέβει από τους ουρανούς και να ντυθεί την ανθρώπινη σάρκα και μορφή για να βρει τον πεσμένο άνθρωπο, τη χαμένη εικόνα Του, το δικό Του δημιούργημα. Δεν μπορούσε να μείνει αδιάφορος και άπρακτος, αλλά περίμενε αιώνες να βρει το κατάλληλο πρόσωπο, την Παναγία μας, και ο Ίδιος ο Θεός, στη μορφή του μονογενούς Υιού Του, να γεννηθεί «εκ Πνεύματος Αγίου», όπως κάθε ζωντανός άνθρωπος, με νου και θέληση, και να γίνει ο Θεάνθρωπος Χριστός. Έτσι η ενσάρκωση του Θεού πραγματοποιείται σε συγκεκριμένη ιστορική στιγμή και αποτελεί τη σωτήρια είσοδό Του στην Οικουμένη, στην ιστορία του ανθρώπου, στην καθημερινή προσωπική μας ζωή.
Το ασύλληπτο αυτό μυστήριο είναι ανώτερο και δεν συγκρίνεται ούτε με αυτή την ίδια τη δημιουργία του κόσμου από τον Θεό εκ του μηδενός. Γιατί μέχρι τότε ο Θεός δημιουργούσε εκ του μηδενός, δηλ. ανύπαρκτα μέχρι τότε όντα και κτίσματα, ενώ τώρα Αυτός ο Ίδιος γίνεται κτίσμα, δημιούργημα, δηλ. «άνθρωπος». Ο «αεί Ων», ο ʼναρχος και ʼκτιστος τώρα γίνεται ο Ίδιος δημιούργημα και κτίσμα, «ο αόρατος οράται, ο αναφής ψηλαφάται, ο άχρονος άρχεται, ο Υιός του Θεού Υιός ανθρώπου γίνεται», γεννάται, βαπτίζεται, σταυρώνεται, αναλαμβάνεται με σώμα και μορφή ανθρώπινη. Ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός χαρακτηρίζει τη Γέννηση του Χριστού ως το μεγαλύτερο ιστορικό γεγονός όλων των εποχών, «το πάντων καινών, καινότατον θαύμα, το μόνον καινόν υπό τον ήλιον».
Επιπλέον, η εορτή των Χριστουγέννων θεωρείται μεγάλη, γιατί γίνεται η αρχή όλων των εκκλησιαστικών εορτών και γεγονότων της Χριστιανοσύνης. Είναι αρχή και πηγή όλων των γεγονότων της επίγειας ζωής του Χριστού, γι? αυτό τη Γέννηση, ακολουθεί η Βάπτιση, η Σταύρωση, η Ανάσταση, η Πεντηκοστή και η αποστολή σε μας του Αγίου Πνεύματος.
Πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι εκκλησιαστικές εορτές είναι ιστορικά γεγονότα, που αφορούν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και συνέβησαν σε δεδομένη ιστορική στιγμή, στο πλαίσιο της θείας οικονομίας, με τέτοιο τρόπο, για να οδηγούν τον άνθρωπο όλων των εποχών στην αιώνια ζωή και σωτηρία. Είναι θεόσδοτα γεγονότα, που μιλούν μόνο για την εν Χριστώ ζωή του ανθρώπου, που αρχίζει από αυτή τη ζωή και συνεχίζεται στην άλλη. Συνέβησαν δια Ιησού Χριστού και εν Πνεύματι Αγίω και έκτοτε συνεχίζουν να υπάρχουν και στις μέρες μας ως προέκταση των θείων αυτών γεγονότων. Δεν είναι απλή ανάμνηση η επανάληψη, όπως είναι οι επέτειοι ιστορικών γεγονότων. Είναι μη επαναλαμβανόμενα αλλά συνεχιζόμενα γεγονότα «νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων», για όσους θέλουν να γνωρίσουν τον Χριστό, να βιώσουν τη διδασκαλία Του και να βρουν τη σωτηρία τους. Να γίνουν ολοκληρωμένοι άνθρωποι, δηλ. σώοι, ακέραιοι, πλήρεις, «ίνα η άρτιος ο του Θεού άνθρωπος» (Β΄ Τιμ. 3,17), κατά τον Απόστολο Παύλο.
Εορτάζοντας τις εκκλησιαστικές εορτές ο πιστός βιώνει την πραγματική υπόστασή του και ανακαλύπτει την αληθινή εικόνα του Θεού που έχει μέσα του. Φθάνει στο καθ? ομοίωσιν Θεού, στην αγιοσύνη, στη θέωση. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό κατά χάριν. Ο Θεός μας σώζει, επειδή γίνεται ό,τι είμαστε εμείς. Μας προσλαμβάνει, για να μας σώσει, γιατί γίνεται ένα με μας. Χριστοποιούμαστε και θεοποιούμαστε, γινόμαστε «κοινωνοί θείας φύσεως» (Β΄ Πέτρ. 1,4).
Η ενσάρκωση του Ιησού Χριστού πραγματοποιείται γιατί ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο με τέτοια εικόνα και μορφή, για να έχει διαρκώς την ικανότητα να ενώνεται μαζί Του. Ήταν ανάγκη να γεννηθεί ο Θεός στη γη, να βρει το πλάσμα Του, να απαλείψει το προπατορικό αμάρτημα της ανυπακοής και αποστασίας και να νικήσει την αμαρτία, τον θάνατο και τον διάβολο. Γι? αυτό και η ουράνια εξαγγελία στους Ποιμένες ήταν ότι «ετέχθη υμίν σήμερον Σωτήρ, ος εστί Χριστός Κύριος» (Λουκ. 2,11).
Ο γεννηθείς Χριστός είναι «αληθώς ο σωτήρ του κόσμου» (Ιω. 4,42), όλου του κόσμου, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε φυλετική, εθνική, ταξική, ιδεολογική, κοινωνική η άλλη διαφορά, γιατί προσέλαβε όλη την ανθρώπινη φύση με όλες τις συνέπειες της αμαρτίας του πρωτοπλάστου Αδάμ. Για το λόγο αυτό γίνεται ο νέος Αδάμ, που «πάντας ανθρώπους θέλει σωθήναι και εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν» (Α΄ Τιμ. 2,4).
Αυτό το νέο ταξίδι κάθε ανθρώπου που επιθυμεί να ακολουθήσει τον δρόμο του Χριστού βιώνοντας τα κοσμοσωτήρια γεγονότα της ζωής του Θεανθρώπου, πραγματοποιείται και επιτυγχάνεται μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, τη «Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν» του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία. Εκεί ζει την εν Χριστώ ζωή ως ευκαιρία και αρχή της προσωπικής οικειώσεως της σωτηρίας του. Γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι μια θρησκευτική κοινότητα για φιλανθρωπικούς σκοπούς η ένας ανθρώπινος οργανισμός που αγωνίζεται μόνο για την επίγεια ειρήνη και τη συνύπαρξη των εθνών, αλλά είναι το Ζωοποιό Σώμα του σαρκωθέντος Σωτήρος Χριστού και το εργαστήρι της σωτηρίας και λύτρωσης του ανθρώπου. Το εργαστήριο των Αγίων της πίστεως.
Οι ʼγιοι είναι οι φίλοι του Χριστού, τα γνήσια παιδιά Του, τα κάτοπτρα που αντιφεγγίσουν σε μας τον Μέγαν Ήλιον και «το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον». Αυτοί ζουν πιο δυνατά από μας και σήμερα τη λύτρωση και σωτηρία του ανθρώπου, τη νέα θεανθρώπινη ζωή, την καινούργια αναγέννηση και ανάπλαση της πεσμένης εικόνας του Αδάμ.
Για το λόγο αυτό η Γέννηση του Χριστού είναι μεγάλη γιορτή, γιατί γεννήθηκε ο νέος Αδάμ, ο Σωτήρας Χριστός, η αλήθεια, η λύτρωση, ο Θεός μας και η ζωή μας. Αυτό σημαίνει, ότι αφού μας έχει προσλάβει στη φύση Του, μαζί με μας προσλαμβάνει και τα προβλήματα, τις αγωνίες, τις ασθένειες, τους φόβους και τις ανασφάλειές μας. Αρκεί να τα εμπιστευθούμε σ? Αυτόν, τον προ αιώνων Θεόν, και να τον αποδεχθούμε ως Κύριο και Σωτήρα μας, ως Πατέρα και ιατρό μας. Είναι ο «αοράτως συνών» και ο πάντοτε αοράτως παρών. Είναι εκεί που δεν φαίνεται, και περιμένει τις παρακλήσεις, τις προσευχές και τα δάκρυά μας για να συνεργήσει «εις παν έργον αγαθόν και σωτήριον» (Ρωμ. 8,28).
Αγαπητοί μου Αδελφοί,
Όσο αβέβαια και άδηλα είναι τα πράγματα του κόσμου και το μέλλον του, τόσο βέβαια, σίγουρα και καθαρά είναι τα κατορθώματα του ανθρώπου, όταν ζει μαζί με τον Χριστό. Εκείνος μετέχει και κοινωνεί των παθημάτων της παρούσης ζωής μας για να μας χαρίσει τη δική Του ζωή. Αρκεί εμείς να Τον αναζητήσουμε στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, που ο Ίδιος ίδρυσε και άφησε στη γη και να βιώσουμε θυσιαστικά, εθελοντικά τη διδασκαλία Του.
Τότε θα εννοήσουμε το βαθύτερο και σωτήριο νόημα κάθε δοκιμασίας και θλίψεως, κάθε δυσκολίας και εμπόδιου που απειλούν τη ζωή, τις αποφάσεις και τους αγώνες μας. Τότε θα ερμηνεύσουμε τους πολέμους, τους σεισμούς, τις ακαταστασίες, τις σφαγές και τις εκδιώξεις των συνανθρώπων μας, την απιστία και την αθεΐα της εποχής μας, την οικονομική κρίση και την αποδόμηση και αμφισβήτηση των αξιών της ζωής, την υποτίμηση και αποϊεροποίηση του ανθρωπίνου προσώπου. Τότε θα διαπιστώσουμε ότι όλα αυτά γίνονται αφορμές και εμπόδια για να χάσει ο άνθρωπος την αξιοπρέπεια, την πίστη και την αυτοπεποίθησή του.
Παρ? όλα αυτά, και φέτος εορτάζουμε Χριστούγεννα. Γιατί «ʼνθρωπος γίνεται Θεός, ίνα Θεόν τον Αδάμ απεργάσηται». Για να παρουσιάζεται καθημερινά ανάμεσά μας, όπως δηλώνει και το όνομα Του «Εμμανουήλ» (Ματθ. 1,23), που θα πει ο Θεός είναι μαζί μας, είναι ένα με μας, είναι κοντά μας η Χάρη και η δύναμή Του.
Ας μη ξεχνάμε ποτέ την άκρα συγκατάβασή Του να γεννηθεί ως άνθρωπος από αγάπη, φιλανθρωπία και μέγα έλεος για τον κάθε άνθρωπο. Και εμείς ας Τον παρακαλούμε καθημερινά, όπως ο ψαλμωδός Δαβίδ, «Το έλεός σου Κύριε καταδιώξει με πάσας τας ημέρας της ζωής μου». Αμήν!

Αληθώς Ετέχθη!
Χριστούγεννα 2014
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο Ιεραπύτνης και Σητείας ΕΥΓΕΝΙΟΣ,
Διάπυρος προς τον Ενανθρωπήσαντα Σωτήρα Ευχέτης πάντων υμών

Κατηγορία : ΑΠΟΨΕΙΣ


Τελευταία Νέα
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
ΣΗΤΕΙΑ
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
ΚΡΗΤΗ
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Χωρίς κατηγορία
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης
ΛΑΣΙΘΙ
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης