Ενημερωτικό αιρετών Αλεξάκη Α & Πασπαράκη Γ και Οργανικά κενά Α/θμιας Λασιθίου

100 Προβολές

Την Τρίτη  8 Μαίου  2018 συμμετείχαμε ως αιρετοί στην τακτική συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Λασιθίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Α/θμιας Εκπ/σης Λασιθίου»
 2. «Παράταση μετακίνησης εκπαιδευτικού»
 3. «Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών»

Θέμα 1ο: «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Α/θμιας Εκπ/σης Λασιθίου».

Αφού λάβαμε υπόψη μας την κείμενη νομοθεσία και ακολούθησε ενδελεχής έλεγχος για τη μοριοδότηση των συναδέλφων ακολούθησε η διαδικασία μεταθέσεων και τοποθετήσεων.

 

ΔΑΣΚΑΛΩΝ-ΠΕ70

 1. Να μετατεθεί ο δάσκαλος Πλεξουσάκης Εμμανουήλ του Μηνά, , από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας, στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας,
 2. Να μετατεθεί η δασκάλα Παπαδάκη Μαρία του Σπυρίδωνα, , από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας, Να τοποθετηθεί ο δάσκαλος Νάστος Γεώργιος του Χρήστου, από τη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ν. Λασιθίου στο Δημοτικό Σχολείο Σεισίου
 3. Να μετατεθεί η δασκάλα Κατροτζανάκη Εμμανουέλα του Ιωάννη, από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας,
 4. Να τοποθετηθεί η δασκάλα Μαυρόγιαννη Αδαμαντία του Χρήστου, από τη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ν. Λασιθίου στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΕ11

 1. Να μετατεθεί η εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής Βασαρμίδου Μαρία του Μιχαήλ, από το Δημοτικό Σχολείο Μύρτους, στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας,
 2. Να μετατεθεί η εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής Μουσουράκη Μαρία του Ελευθέριου, από το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου Οροπεδίου, στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου,

ΔΑΣΚΑΛΟΙ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. 

 1. Να τοποθετηθεί ο δάσκαλος Νοβάκος Ιωάννης του Νικολάου, από τη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ν. Λασιθίου στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου
 2. Να τοποθετηθεί η δασκάλα Μαρινάκη Ερωφίλη του Ιωάννη, από τη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ν. Λασιθίου στο Τ.Ε. του 4ου Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ-ΠΕ60

 1. Να μετατεθεί η νηπιαγωγός Βασιλάκη Ειρήνη του Εμμανουήλ, από το 1ο Νηπιαγωγείο Ιεράπετρας στο 7ο Νηπιαγωγείο Ιεράπετρας
 2. Να μετατεθεί η νηπιαγωγός Κοσίνα Βαρβάρα του Δημητρίου, από το 3ο Νηπιαγωγείο Ιεράπετρας στο 6ο Νηπιαγωγείο Ιεράπετρας
 3. Να τοποθετηθεί η νηπιαγωγός Τέρση Μαρίνα του Παναγιώτη, , από τη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ν. Λασιθίου στο 1ο Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου

 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΥΣΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

      Οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί Έλλειμμα(-) Εκτίμηση ΠΥΣΠΕ ελλείμματα (-) /
Κλάδος Περιγραφή Οργανικές θέσεις Μόνιμοι ΙΔΑΧ Σύνολο Πλεόνασμα(+) προσωπικού πλεονάσματα (+)
ΠΕ70 Δάσκαλοι 367 272 272 -95 -95
ΠΕ60 Νηπιαγωγοί 150 91 91 -59 -59
ΠΕ06 Αγγλικών 30 24 24 -6 -6
ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής 37 33 33 -4 -4
ΠΕ79.01 Μουσικής 14 5 5 -9 -9
ΠΕ07 Γερμανικής

Γλώσσας

2 2 2
ΠΕ70 Τ.Υ.              
(ΖΕΠ) Δάσκαλοι 7 -7 -7
ΠΕ86 Εκπαιδευτικοί

Πληροφορικής

6 6

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΣΤΑ Τ.Ε

    Οργανικές θέσεις (1) Οργανικά ανήκοντες Έλλειμμα Εκτίμηση ΠΥΣΠΕ ελλείμματα (-) / πλεονάσματα (+)
Κλάδος Περιγραφή   εκπαιδευτικοί (2) (-) Πλεόνασμα (+) προσωπικού  
ΠΕ 70 Δάσκαλοι 31 7 -24 -24
ΠΕ 60 Νηπιαγωγοί 8 2 -6 -6
ΠΕ 30 Κοινωνικοί

Λειτουργοί

1 -1 -1
ΠΕ 23 Ψυχολόγων 2 1 -1 -1
ΠΕ 06 Αγγλικών
ΠΕ 21-26 Λογοθεραπευτών 1 -1 -1
ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής
ΠΕ 79.01 Μουσικής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ  

 

ΠΕ70 ΠΕ71 ΠΕ06 ΠΕ11 ΠΕ79.01
    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

 

Οργανικά ανήκοντες Οργανικά κενά Οργανικά ανήκοντες Οργανικά κενά Οργανικά ανήκοντες Οργανικά κενά Οργανικά ανήκοντες Οργανικά κενά Οργανικά ανήκοντες Οργανικά κενά
1 ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Η 5 4 0 1ΤΕ 0 1 0 1 0 0
2 1ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α 16 0 0 1ΤΕ 2 0 2 0 1 0
3 2ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α 17 0 0 1ΤΕ 1 0 2 0 1 0
4 3ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α 17 0 0 1ΤΕ 1 0 2 0 1 0
5 4ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α 15 2 0 1ΤΕ 2 0 1 0 0 1
6 5ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α 7 1 0 0 1 0 0 0 1 0
7 ΕΛΟΥΝΤΑΣ Γ 8 4 0 1ΤΕ 1 0 1 0 0 1
8 ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Γ 4 4 0   0 0 1 0 0 0
9 ΚΡΙΤΣΑΣ Γ 2 6 0 1ΤΕ 1 0 1 0 0 0
10 ΚΡΟΥΣΤΑ Δ 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ Β 5 3 0 1ΤΕ 1 0 1 0 0 1
12 2ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ Β 4 4 0 1ΤΕ 0 0 1 0 0 0
13 ΣΕΙΣΙΟΥ Δ 3 5 1ΤΕ 0 0 1 1 0 0 0
14 1ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α 14 0 0 1ΤΕ 1 0 1 0 0 1
15 2ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α 15 1 0 1ΤΕ 1 1 1 0 0 1
16 3ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α 13 2 0 1ΤΕ 1 0 2 0 0 1
17 4ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α 13 3 1 ΤΕ 1 1 2 0 0 1
18 5ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΓΡΑ

ΛΥΓΙΑ)

Α 6 5 0 1ΤΕ 0 1 0 0 1 1
19 6ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

(σε αναστολή)

Α 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Δ 4 5 0 1ΤΕ 0 1 1 0 0 0
21 ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ Γ 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0
22 ΜΥΡΤΟΥ Ε 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0
23 ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ Ζ 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
24 ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ Γ 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
25 ΚΕΝΤΡΙΟΥ Β 8 0 0 0 1 0 0 1 0 0
26 ΦΕΡΜΩΝ Δ 7 1 0 0 1 0 1 0 0 0
27 ΜΑΛΩΝ Η 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
28 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ Ε 6 3 0 1ΤΕ 0 0 1 0 0 0
29 ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ Ε 9 1 0 1ΤΕ 1 0 1 0 0 0
30 1ο ΣΗΤΕΙΑΣ Β 7 0 0 1ΤΕ 1 0 1 0 0 1
31 2ο ΣΗΤΕΙΑΣ Β 18 0 1ΤΕ 0 2 0 2 0 1 0
32 3ο ΣΗΤΕΙΑΣ Β 17 1 0 1ΤΕ 1 0 1 0 1 0
33 4ο ΣΗΤΕΙΑΣ Β 8 0 0 1ΤΕ 1 0 1 0 0 0
34 ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ Β 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0
35 ΣΦΑΚΑΣ ΣΤ 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0
36 ΣΚΟΠΗΣ Γ 2 1 0 1ΤΕ 0 0 0 0 0 0
37 ΖΑΚΡΟΥ Ζ 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
39 ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ Γ 8 1 0 0 1 0 1 0 0 0
40 ΓΟΥΔΟΥΡΑ Η 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
41 ΑΡΜΕΝΩΝ Ζ 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ 272 95 3 20 24 6 33 4 5 9

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΜΕΑΕ

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Οργανικά ανήκοντες Οργανικά κενά Οργανικά ανήκοντες Οργανικά κενά Οργανικά ανήκοντες Οργανικά κενά Οργανικά ανήκοντες Οργανικά κενά Οργανικά ανήκοντες Οργανικά κενά
1 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓ.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α 3 0 1 1 0 1 0 1 1 0
2 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΗΤΕΙΑΣ

Β 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1
ΣΥΝΟΛΟ 4 4 1 1 0 1 0 1 1 1

 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

Α/Α ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ  

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΝΗΚΟΝΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ
1 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Η 2 0
2 1ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α 5 0
3 2ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α 2 0
4 3ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α 4 0
5 4ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α 4 1 ΤΕ 2
6 5ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α 3 2
7 6ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α 2 3
8 ΕΛΟΥΝΤΑΣ Γ 0 5
9 ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Γ 2 2
10 ΚΡΙΤΣΑΣ Γ 2 2
12 1ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ Β 1 3
13 2ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ Β 4 0 1 ΤΕ
14 ΣΕΙΣΙΟΥ Δ 2 1
16 1ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α 1 4
17 2ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α 4 0
18 3ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α 3 1
19 4ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α 1 4
20 5ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α 2 3 1 ΤΕ
21 6ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α 3 1
22 7ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α 3 0
23 ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Δ 3 2
24 ΦΕΡΜΩΝ Δ 1 2
25 ΚΕΝΤΡΙΟΥ Β 3 0
26 ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ Γ 2 0
27 ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ Γ 0 2
28 ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ (ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ) Ζ 0 2
29 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ Ε 0 3 1ΤΕ
30 ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ Ε 3 1
31 ΜΥΡΤΟΥ Ε 1 1
32 ΜΑΛΩΝ Η 1 0
33 1ο ΣΗΤΕΙΑΣ Β 3 0
34 2ο ΣΗΤΕΙΑΣ Β 4 1
35 3ο ΣΗΤΕΙΑΣ Β 6 0 1 TE
36 4ο ΣΗΤΕΙΑΣ Β 2 1
37 5ο ΣΗΤΕΙΑΣ Β 2 0
38 6ο ΣΗΤΕΙΑΣ Β 4 0
39 ΣΚΟΠΗΣ Γ 0 2
40 ΣΦΑΚΑΣ ΣΤ 0 2
41 ΖΑΚΡΟΥ Ζ 1 1
42 ΖΗΡΟΥ Ζ 0 1
43 ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ Γ 2 1
44 ΓΟΥΔΟΥΡΑ Η 1 1
45 ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ Β 2 0
46 7ο ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ) Α 0 3
ΣΥΝΟΛΟ 91 1ΤΕ 59 4ΤΕ

 

 

 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΜΕΑΕ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΠΕ61
Α/Α ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΝΗΚΟΝΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ
1 ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α 0 1
2 ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α 1 0
3 ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ Β 0 1
ΣΥΝΟΛΟ 1 2

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ/ΠΕ07

 

Σημ: με το ΦΕΚ 3602/4-11-2016τ.Β΄ κατανεμήθηκαν οι 2 οργανικές θέσεις Γερμανικής Γλώσσας στην ΔΠΕ Λασιθίου και βρισκόμαστε σε αναμονή για την κατανομή τους σε συγκεκριμένες Σχολικές μονάδες.

 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Σημ: με το ΦΕΚ 3391/20-10-2016τ.Β΄ κατανεμήθηκαν οι 6 οργανικές θέσεις Πληροφορικής στην ΔΠΕ Λασιθίου και βρισκόμαστε σε αναμονή για την κατανομή τους σε συγκεκριμένες Σχολικές μονάδες.

 

 

 

Θέμα 2ο: «Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών»

Όλες οι αιτήσεις εγκρίθηκαν ομόφωνα αφού υπήρχαν τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Θέμα 2ο: «Παράταση μετακίνησης εκπαιδευτικών»

Οι δύο από τις τρεις μετακινήσεις είχαν εγκριθεί σε προηγούμενο ΠΥΣΠΕ. Για τη μετακίνηση εκπαιδευτικού από απομακρυσμένο σχολείο του νομού, σε κενό που δημιουργήθηκε, οι αιρετοί τοποθετήθηκαν ως εξής. Ζητούμε να γίνεται διαφανής διαδικασία για τη μετακίνηση των συναδέλφων με αιτήσεις και προσμέτρηση των μορίων. Οι μετακινήσεις να γίνονται από το ΠΥΣΠΕ.  Σε περίπτωση που η μετακίνηση γίνεται για την προστασία συναδέλφου, μιας και αδυνατεί να αντεπεξέλθει σε καθήκοντα, να γίνεται η αλλαγή με ενημέρωση και συνεδρίαση  του ΠΥΣΠΕ.

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Αλέξανδρος Αλεξάκης& Γιάννης Πασπαράκης,  Αιρετοί ΠΥΣΠΕ Λασιθίου

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να λαμβάνουν την ενημέρωση που στέλνουμε στα σχολεία στο προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μπορούν να μας το στείλουν σε μήνυμα στα  alexandro.alexak@gmail.com&ypasparakis@sch.gr.

 

 

Κατηγορία : ΑΠΟΨΕΙΣ


Τελευταία Νέα
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
ΣΗΤΕΙΑ
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
ΚΡΗΤΗ
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Χωρίς κατηγορία
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης
ΛΑΣΙΘΙ
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης