ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Δ.Σ ΔΕΥΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

39 Προβολές

Συνδημότισσες και συνδημότες,
 Πέρασαν τρία χρόνια από τότε που μας εμπιστευθήκατε με την ψήφο σας, τη φροντίδα των δημοτικών μας υποθέσεων. Η ανάληψη των καθηκόντων μας στη Διοίκηση της ΔΕΥΑΣ συνέπεσε με την πρώτη εφαρμογή του «Καλλικράτη» και τις αλλαγές που επέφερε στη λειτουργία των ΟΤΑ όπου υποχρεωτικά επεκτάθηκε , στις Δημοτικές Ενότητες , Ιτάνου, Λεύκης και Ανάληψης.
Μέσα σε αυτή την κρίση, που επηρεάζονται και δοκιμάζονται η κοινωνική συνοχή και οι ανθρώπινες σχέσεις, κληθήκαμε να προσφέρουμε ως Δ.Σ ό,τι καλύτερο στον τόπο μας υπηρετώντας ίσως το ποιο νευραλγικό σημείο του Δήμου μας και καταφέραμε με επιτυχία να εξασφαλίσουμε την επάρκεια και ποιότητα του πόσιμου νερού, όπως και την απομάκρυνση των ομβρίων και των λυμάτων της πόλης και των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Σητείας.

Με σκληρή δουλειά, συντονισμό, συνεργασία και αλληλοσεβασμό στη σύντομη αυτή θητεία μας,  επιτύχαμε πράγματα αρκετά και σημαντικά στο τομέα μας .
Δίνουμε τη δική μας καθημερινή μάχη για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τον αναπτυξιακό προσανατολισμό και φυσικά τη σωστή διαχείριση του νερού. Το Δ. Σ της επιχείρησης κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια αφενός μεν να περιορίσει τις δαπάνες και να αυξήσει την παραγωγικότητα της επιχείρησης, αφετέρου δε να προσφέρουν τις καλύτερες κατά το δυνατόν υπηρεσίες και να δώσουν οριστική λύση στα χρόνια και μεγάλα προβλήματα της περιοχής μας.
Η προσπάθεια αυτή είχε σαν αποτέλεσμα την μείωση για πρώτη φορά του τιμολογίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ ( ενδεικτικά αναφέρουμε στην πόλη της Σητείας η τιμή του νερού μειώθηκε κατά 0,11 λεπτά του Ευρώ) , προστέθηκαν ομάδες στη τιμολογιακή πολιτική με μειωμένο τιμολόγιο κατά 50% όπως τρίτεκνοι, άνεργοι εφόσον τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις κ.λ.π ώστε να ελαφρύνομε οικονομικά τους Δημότες μας .
Επίσης ζητήθηκε από το ΔΕΗ και έγινε διακανονισμός ληξιπρόθεσμων οφειλών ύψους 150.000 € ο οποίος τηρήθηκε και σήμερα δεν έχουμε καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή προς τη Δ.Ε.Η.

Από την ʼνοιξη του 2012 εγκαταστάθηκαν όλες οι υπηρεσίες μαζί σε κτίριο που μας παραχώρησε ο Δήμος Σητείας στην οδό Πλαστήρα, για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της επιχείρησης αλλά και την εξυπηρέτηση των πολιτών και την απόκτηση διαχειριστικής επάρκειας (αποκτήθηκε το Μάιο 2011), προϋπόθεση για υποβολή προτάσεων στην Ε.Ε.

Υποβάλαμε αρκετές προτάσεις για ένταξη έργων σε ευρωπαϊκά προγράμματα και ετοιμάζομε και προτάσεις για ένταξη έργων στη νέα προγραμματική περίοδο και υλοποιήσαμε έργα με ίδιους πόρους σε όλο Δήμο Σητείας
Καταθέσαμε πρόταση για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ε.Ε.Λ. ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΡΟΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ» προϋπολογισμού 3,6 εκατομμύρια ευρώ που περιλαμβάνει τα παρακάτω: 1) σύστημα τριτοβάθμιας επεξεργασίας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η επίτευξη των ποιοτικών ορίων της εκροής για «απεριόριστη» άρδευση καλλιεργειών 2) Αντλιοστάσια , Δεξαμενή άρδευσης στο αεροδρόμιο, ωφέλιμου όγκου 2.000 m3.
Την περίοδο 2011-2014 έχουν υλοποιηθεί ,εκτελούνται και είναι στο στάδιο της δημοπράτησης έργα συνολικού προϋπολογισμού 3,4 εκατομμύρια ευρώ. Υλοποιήσαμε και υλοποιούνται έργα με ιδίους πόρους της ή με χρηματοδότηση από το Δήμο συνολικού προϋπολογισμού 400.000€ όπως έργα αποχέτευσης οικισμών σε Σφάκα , Πισκοκέφαλο, Λάστρο ,αντικαταστάσεις δικτύων σε Ανάληψη Πεύκων ,Μόχλος , Αγιά Φωτιά , εντός πόλης Σητείας όπου τα δίκτυα παρουσίαζαν συχνές βλάβες. Εγκαταστάθηκαν γεννήτριες στους βιολογικούς Σκοπής και Σητείας ώστε σε περίπτωση διακοπής ρεύματος να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των βιολογικών και να εκμηδενιστεί η περίπτωση μόλυνσης του περιβάλλοντος. Ολοκληρώνονται αυτές τις μέρες εργασίες βελτίωσης του αντλιοστασίου αρχικής ανύψωσης του Βιολογικού Σητείας με αντικατάσταση βανών, τοποθέτηση φίλτρων για προστασία των ανλιών, καθώς εργασίες βελτίωσης του υποθαλάσσιου αγωγού από το προσωπικό της ΔΕΥΑΣ.
Έχει συνταχθεί μελέτη για προμήθεια τοποθέτηση 1000 υδρομέτρων για αντικατάσταση των χαλασμένων, προϋπολογισμού 120.000 € και σύντομα θα γίνει ο διαγωνισμός..
Με προσωπικό και μηχανήματα της ΔΕΥΑΣ προγραμματίζεται να αντικατασταθούν άμεσα τμήματα αποχέτευσης εντός οικισμού Αρμένων λόγο παλαιότητας.
Ολοκληρώθηκε αυτές τις ημέρες με χρηματοδότηση του Δήμου Σητείας η ανακατασκευή του Βιολογικού Παλαικάστρου με αύξηση της δυναμικότητας σε 3500 κατοίκους προϋπολογισμού 120.000 € .

Ολοκληρώθηκε ο Βιολογικός Λιθινών προϋπολογισμού 190.000 € .
Σύντομα ολοκληρώνεται ο Βιολογικός Χαμεζίου κόστους 270.000€ και Μαρωνιάς 240.000 €.

Έχει υπογραφεί η σύμβαση για το Βιολογικό Ζάκρου προϋπολογισμού 675.000 € και αναμένεται να λειτουργεί σύντομα .
Στις 23 Μαΐου γίνεται ο διεθνής διαγωνισμός για το 1Ο υποέργο του Ε.Ε.Λ. ΑΡΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΖΗΡΟΥ που θα εξυπηρετεί τους οικισμούς Αρμένων ,Χανδρά και Ζήρου δαπάνης 707.250 € και σύντομα θα δημοπρατηθεί το 2Ο υποέργο που αφορά την δεξαμενή άρδευσης και το δίκτυο διανομής του επεξεργασμένου νερού από το Βιολογικό στους Αρμένους κόστους 310.000 €.

Έχουν υποβληθεί προτάσεις και είναι στο στάδιο της αξιολόγησης οι βιολογικοί Αγιάς Φωτιάς και Μέσα Μουλιανών προϋπολογισμού 270.000€ και 350.00€ αντίστοιχα.

Προετοιμάζουμε μελέτες, αδειοδοτήσεις και πλήρη «ωρίμανση» των ΕΕΛ(Βιολογικών) των Οικισμών Μόχλου, Πεύκων, Χρυσοπηγής, Λαγκάδας-Χοχλακιές, Παλαικάστρου &ευρύτερης περιοχής και παραλίας Κουρεμένου , Σφάκα, Τουρλωτή και Αχλάδια.
Από τα παραπάνω αβίαστα προκύπτει ακόμη και από τον πιο αυστηρό κριτή, ότι στο σύντομο διάστημα που έχουμε εμείς τη Διοίκηση της ΔΕΥΑΣ πετύχαμε αρκετά πράγματα. Υπάρχουν ακόμη περισσότερα που βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης.
Ό,τι καταφέραμε μέχρι τώρα δεν ήταν βέβαια αποκλειστικά δικό μου επίτευγμα αλλά αποτέλεσμα συντονισμένης δουλειάς και συνεργασίας του Δημάρχου , του Δ.Σ της ΔΕΥΑΣ , των στελεχών και υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α.Σ , των υπηρεσιών του Δήμου, της Περιφέρειας και σαφώς όλων των δημοτών μας .
Με την αρμονική συνεργασία των παραπάνω , προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε ένα σημαντικό έργο, για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος στην περιοχή μας, τόσο για τους κατοίκους όσο και για την υποστήριξη της τουριστικής ανάπτυξης των περιοχών μας. Τους αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ .
Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω για μία ακόμη φορά, ότι μέχρι τώρα πορευθήκαμε με εργατικότητα, αξιοπρέπεια και εντιμότητα. Προσδοκία μας δεν υπήρξε κάποια οικονομική ή άλλης φύσεως απολαβή, αλλά μόνο ο έπαινος, τα καλά λόγια των συνδημοτών μας.
Δεσμευόμαστε, ότι με αυτές τις αρχές θα συνεχίσουμε, εφόσον εκ νέου μας αναθέσετε με την ψήφο σας στις επερχόμενες εκλογές του Μαΐου 2014, την ευθύνη των δημοτικών υποθέσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΔΕΥΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

Πετρουλάκης Θοδωρής
.  

Κατηγορία : ΑΠΟΨΕΙΣ


Τελευταία Νέα
στην Καρδίτσα τα προϊόντα που συγκεντρώνει ο “ιστός”
ΛΑΣΙΘΙ
στην Καρδίτσα τα προϊόντα που συγκεντρώνει ο “ιστός”
Σε τηλεδιάσκεψη ο Περιφερειάρχης Κρήτης με κυβερνητικούς παρά-γοντες για την καταγραφή και αποκατάσταση ζημιών από την πρόσφατη κακοκαιρία
ΚΡΗΤΗ
Σε τηλεδιάσκεψη ο Περιφερειάρχης Κρήτης με κυβερνητικούς παρά-γοντες για την καταγραφή και αποκατάσταση ζημιών από την πρόσφατη κακοκαιρία
πρωτοβουλία συγκέντρωσης προϊόντων για τη στήριξη των μεταναστών στη Λέσβο
ΣΗΤΕΙΑ
πρωτοβουλία συγκέντρωσης προϊόντων για τη στήριξη των μεταναστών στη Λέσβο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη πρόσληψη Καλλιτεχνικού Διευθυντή στο Δημοτικό Ωδείο Σητείας
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη πρόσληψη Καλλιτεχνικού Διευθυντή στο Δημοτικό Ωδείο Σητείας
Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχής για τον 41ο Παγκρήτιο Διαγωνισμό Ομορφιάς
ΚΡΗΤΗ
Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχής για τον 41ο Παγκρήτιο Διαγωνισμό Ομορφιάς
Ευχαριστίες του ΕΕΕΕΚ Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστίες του ΕΕΕΕΚ Σητείας
ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS: ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΤΕΣΤ COVID-19
ΚΡΗΤΗ
ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS: ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΤΕΣΤ COVID-19
Βιβλιοκριτική στο βιβλίο του ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓ. ΣΤΑΜΕΛΟΥ Ανακρίνοντας παλιούς χάρτες
ΑΠΟΨΕΙΣ
Βιβλιοκριτική στο βιβλίο του ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓ. ΣΤΑΜΕΛΟΥ Ανακρίνοντας παλιούς χάρτες
Πανήγυρη Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Παναγίας Ακρωτηριανής και Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Τοπλού Σητείας
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Πανήγυρη Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Παναγίας Ακρωτηριανής και Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Τοπλού Σητείας
Ετήσιος απολογισμός έργων και δράσεων του Δ.Σ. του Δ.Ο.Κ.Α.Σ
ΣΗΤΕΙΑ
Ετήσιος απολογισμός έργων και δράσεων του Δ.Σ. του Δ.Ο.Κ.Α.Σ