Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από αμιαντοσωλήνες

81 Προβολές

Κύριε Καραμανωλάκη,

Με τις λίγες γνώσεις που έχω (σαν απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και εν συνεχεία σαν Αξιωματικός του Στρατού, επίσης σαν πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου), αλλά και από την μέχρι σήμερα σχετική πείρα που έχω αποκτήσει, σας επαναλαμβάνω ότι είπα και γενικά λέχθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο:
Το νερό που πίναμε τόσα χρόνια χρησιμοποιώντας αυτούς τους αμιαντοσωλήνες δεν είχε αλλά ούτε έχει καμία μα καμία επιβάρυνση στην υγεία μας, όπως μας έχουν επιβεβαιώσει και η Ένωση ΔΕΥΑ και η ΕΥΔΑΠ, με τους αρμόδιους ειδικούς επιστήμονες που έχουν, αλλά και τα δύο εργαστήρια αναλύσεων της ποιότητας του πόσιμου νερού που συνεργαζόμαστε.
Προβλήματα δημιουργούνται σε αυτούς που επεξεργάζονται τους αμιαντοσωλήνες (αντικαταστάσεις, τομές, συνδέσεις κ.λ.π.).
Ο αμίαντος είναι επικίνδυνος και έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία μας όταν εισπνέεται μόνο.
Οι αμιαντοσωλήνες που θα αντικατασταθούν τώρα στο δίκτυο ύδρευσης της πόλης της Σητείας γίνεται για τους εξής λόγους:
1. Πεπαλαιωμένο υλικό και αντικατάστασή του με νέο τελευταίας γενιάς.
2. Για να μηδενίσουμε, όσο είναι δυνατόν, τις διαρροές και πολλές βλάβες που έχουμε.
3. Για καλύτερο έλεγχο απομόνωσης μικρών τμημάτων του δικτύου όταν έχουμε βλάβη, ώστε να μην κόβεται το νερό σε όλη την πόλη, μέχρι να την αποκαταστήσουμε.
4. Για την προστασία του προσωπικού της ΔΕΥΑΣ όταν επεμβαίνουν στους σωλήνες αυτούς για μερική αντικατάστασή τους ή αποκατάσταση βλάβης και
5. Επειδή άνοιξε πρόγραμμα που χρηματοδοτεί η Ε.Ε., διότι τέτοιο έργο δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί με πόρους της ΔΕΥΑΣ ή του κράτους.
Και μην ειρωνεύεστε και καμαρώνετε (σαν μεγάλος σωτήρας του τόπου), ότι εξαιτίας σας γίνεται το έργο αυτό. Όπως λέει ο Διευθυντής της ΔΕΥΑΣ κύριος Ψωμαδάκης Σταύρος στην έγγραφη ενημέρωση που του ζήτησα και την οποία κοινοποιώ συνημμένα, η υπηρεσία προσπαθούσε από το 2006!!!!! να μελετήσει – εκτελέσει το εν λόγω έργο, αλλά δεν το είχε καταφέρει, για τους λόγους που αναφέρονται στην ενημέρωση. Εδώ και 12 ολόκληρα χρόνια δηλαδή προσπαθούσε επαναλαμβάνω η ΔΕΥΑΣ. Υπάρχουν και άλλοι πιο ειδικοί που σκέφτονται και ενεργούν πριν από εσάς.

Χατζηνάκης Γιάννης

Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δ/ΝΤΗ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ
Δ.Σ. ΔΕΥΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Κύριε Πρόεδρε,

Μετά από δημοσίευμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το έργο αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης από αμιαντοσωλήνες εντός της πόλεως Σητείας, καθώς και τα σχόλια του συντάκτη του δημοσιεύματος, θα ήθελα να σας αναφέρω τα παρακάτω :
Η ΔΕΥΑΣ μετά τη στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας της το έτος 2001, μελετά, συντάσσει και εγκρίνει ως επί το πλείστον τις περισσότερες μελέτες που αφορούν έργα ύδρευσης και αποχέτευσης. Για τις υπόλοιπες μελέτες όπως περιβαλλοντικές καθώς και μελέτες Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, λόγω μη ύπαρξης εξειδικευμένων ειδικοτήτων στη στελέχωση της Τ.Υ. της ΔΕΥΑΣ, οι εν λόγω μελέτες εκπονούνται από εξωτερικούς συνεργάτες, μετά από τις διαδικασίες που προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία.
Η ΔΕΥΑΣ επίσης εκτός από τη σύνταξη των μελετών, ενεργεί και για την έγκαιρη αδειοδότηση των έργων (που αποσκοπούν οι μελέτες) από τις διάφορες Υπηρεσίες, καθώς και σε ότι άλλο απαιτείται για την ωρίμανση των εν λόγω έργων. Επίσης το σημαντικότερο η ΔΕΥΑΣ σε συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές και Υπηρεσίες, ερευνά για χρηματοδοτικά προγράμματα και προβαίνει σ’ όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ένταξη και τη χρηματοδότηση τόσο των μελετών, όσο και των έργων σ’ αυτά τα προγράμματα.
Η ΔΕΥΑΣ στα πλαίσια των διαφόρων χρηματοδοτικών προγραμμάτων από το έτος 2001 μέχρι και σήμερα, έχει καταφέρει να εντάξει και να εκτελέσει έργα προϋπολογισμού που ξεπερνά τα δώδεκα (12) εκατομμύρια ευρώ. Επίσης έχει μελετήσει και βρίσκονται σε πλήρη ωρίμανση, έργα συνολικού προϋπολογισμού που ξεπερνά τα επτά (7) εκατομμύρια ευρώ.
Όσον αφορά το έργο αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης από αμιαντοσωλήνες εντός της πόλεως Σητείας, το εν λόγω έργο άρχισε να μελετάται από την Τ.Υ. της ΔΕΥΑΣ το έτος 2006. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο ολοκληρωμένης μελέτης, ανόρυξης και εξοπλισμός νέας γεώτρησης, κατασκευής αγωγού μεταφοράς, κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης και αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης από αμιαντοσωλήνες εντός πόλεως Σητείας, συνολικού προϋπολογισμού 5,7 εκατομμύρια ευρώ, η ΔΕΥΑΣ προσπάθησε να εντάξει το εν λόγω έργο στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013 της Περιφέρειας Κρήτης. Μετά από διαβουλεύσεις με την Διαχειριστική Αρχή, και λόγω μη επιλεξιμότητας της δαπάνης, όσον αφορά την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης από αμιαντοσωλήνες, στο εν λόγω χρηματοδοτικό πρόγραμμα, αποφασίστηκε η τροποποίηση της μελέτης και η οποία τροποποιήθηκε από την Τ.Υ. της ΔΕΥΑΣ, αφαιρέθηκε η αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από αμιαντοσωλήνες, και στη θέση του προστέθηκε το υποέργο που αφορούσε τη μεταφορά των λυμάτων του νεοϊδρυθέντος ΤΕΙ παράρτημα Σητείας και της ευρύτερης περιοχής, στο κεντρικό αντλιοστάσιο της πόλης και στη συνέχεια στο βιολογικό Σητείας. Στη συνέχεια η τροποποιημένη Πράξη εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013, και το έργο κατασκευάστηκε και λειτουργεί.
Η επιλεξιμότητα Πράξεων που αφορούν έργα αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης από αμιαντοσωλήνες, υπήρξε για πρώτη φορά στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΠ Κρήτη 2014-2020 της Περιφέρειας Κρήτης, και η ΔΕΥΑΣ μερίμνησε έγκαιρα να εντάξει το εν λόγω έργο με προϋπολογισμό ένα (1) εκατομμύριο ευρώ, να χρηματοδοτηθεί από συγκεκριμένο πρόγραμμα και να βρίσκεται πλέον στο στάδιο της υλοποίησης.
Κρίνω σκόπιμο να αναφέρω ότι, στην εν λόγω μελέτη η ΔΕΥΑΣ εκτός από την αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από αμιαντοσωλήνες εντός πόλεως Σητείας, παράλληλα είχε μελετήσει και την κατασκευή κόμβων παρακολούθησης και ελέγχων διαρροών, επιπλέον προϋπολογισμού περίπου τετρακοσίων (400) χιλιάδων ευρώ, μετά από διαβουλεύσεις με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, και λόγω μη επιλεξιμότητας της εν λόγω δαπάνης (όσον αφορά την κατασκευή κόμβων παρακολούθησης και ελέγχων διαρροών), στο εν λόγω χρηματοδοτικό πρόγραμμα, και με άμεσο κίνδυνο την απένταξη όλης της Πράξης, η ΔΕΥΑΣ αφαίρεσε από τη μελέτη την κατασκευή κόμβων παρακολούθησης και ελέγχων διαρροών και κατέθεσε Τεχνικό Δελτίο μόνο για την αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από αμιαντοσωλήνες εντός πόλεως Σητείας.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία είμαι στη διάθεση σας.

Σητεία, 22-03-2018 Ο Γενικός Δ/ντής

Σταύρος Ψωμαδάκης
Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ.

 

Κατηγορία : ΑΠΟΨΕΙΣ


Τελευταία Νέα
Ανίχνευση για Κορονωιό μέσα από το Αυτοκίνητο
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ανίχνευση για Κορονωιό μέσα από το Αυτοκίνητο
Χιόνισε χθες στα ορεινά της Σητείας
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Χιόνισε χθες στα ορεινά της Σητείας
Τυπογραφίας, συνέχεια…
Χωρίς κατηγορία
Τυπογραφίας, συνέχεια…
Τι συμβαίνει πραγματικά στο Παλαίκαστρο!
ΑΠΟΨΕΙΣ
Τι συμβαίνει πραγματικά στο Παλαίκαστρο!
Τηλεδιάσκεψη για το θέμα της τυποποίησης του ελαιολάδου στην Κρήτη στο πλαίσιο του χαρακτηρισμού του κρητικού ελαιολάδου ως ΠΓΕ
ΚΡΗΤΗ
Τηλεδιάσκεψη για το θέμα της τυποποίησης του ελαιολάδου στην Κρήτη στο πλαίσιο του χαρακτηρισμού του κρητικού ελαιολάδου ως ΠΓΕ
Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος-Συζητήθηκαν 8 μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
ΚΡΗΤΗ
Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος-Συζητήθηκαν 8 μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Συνάντηση Θραψανιώτη με τον Πρόεδρο του Τμήματος ΕΛΜΕΠΑ Αγίου Νικολάου
ΛΑΣΙΘΙ
Συνάντηση Θραψανιώτη με τον Πρόεδρο του Τμήματος ΕΛΜΕΠΑ Αγίου Νικολάου
Δελτίο τύπου συνδυασμού: ΣΗΤΕΙΑ:Επιστροφή στο Μέλλον
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΗΤΕΙΑ
Δελτίο τύπου συνδυασμού: ΣΗΤΕΙΑ:Επιστροφή στο Μέλλον
ΒΟΑΚ, από την εξαγγελία στην δέσμευση και μέχρι την ολοκλήρωση, η απόσταση είναι πολύ μεγάλη
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΒΟΑΚ, από την εξαγγελία στην δέσμευση και μέχρι την ολοκλήρωση, η απόσταση είναι πολύ μεγάλη
Πώς να προστατευτούμε από τους αντιεμβολιαστές
ΑΠΟΨΕΙΣ
Πώς να προστατευτούμε από τους αντιεμβολιαστές