Ψήφοι παρατάξεων στο ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ανά εκλογικό κέντρο

40 Προβολές
α/α Εκλογικό Τμήμα
1 129ο ΣΗΤΕΙΑΣ 147 37 8 78 48
2 130ο ΣΗΤΕΙΑΣ 145 33 8 74 72
3 131ο ΣΗΤΕΙΑΣ 153 39 9 60 44
4 132ο ΣΗΤΕΙΑΣ 135 34 4 77 47
5 133ο ΣΗΤΕΙΑΣ 112 61 8 89 62
6 134ο ΣΗΤΕΙΑΣ 126 48 10 54 67
7 135ο ΣΗΤΕΙΑΣ 128 42 9 102 48
8 136ο ΣΗΤΕΙΑΣ 127 37 6 87 73
9 137ο ΣΗΤΕΙΑΣ 127 37 15 65 63
10 138ο ΣΗΤΕΙΑΣ 131 46 16 79 63
11 139ο ΣΗΤΕΙΑΣ 152 47 6 61 67
12 140ο ΣΗΤΕΙΑΣ 123 36 11 62 82
13 141ο ΣΗΤΕΙΑΣ 135 32 7 70 70
14 142ο ΣΗΤΕΙΑΣ 146 29 10 94 56
15 143ο ΣΗΤΕΙΑΣ 143 50 11 68 44
16 144ο ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 32 20 1 65 11
17 145ο ΑΧΛΑΔΙΩΝ 57 53 1 40 68
18 146ο ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ 84 22 4 80 30
19 147ο ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΟΥ 36 11 1 70 8
20 148ο ΚΡΥΩΝ 49 31 3 64 21
21 149ο ΛΑΣΤΡΟΥ 42 11 0 10 2
22 150ο ΜΑΡΩΝΙΑΣ 85 31 7 45 11
23 151ο ΜΕΣΑ ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ 67 22 8 54 51
24 152ο ΜΥΡΣΙΝΗΣ 82 20 0 20 9
25 153ο ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ 98 21 5 127 47
26 155ο ΠΡΑΙΣΣΟΥ 6 8 0 36 9
27 156ο ΡΟΥΣΣΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 119 8 4 19 16
28 157ο ΣΚΟΠΗΣ 122 55 2 87 41
29 158ο ΣΚΟΠΗΣ 108 57 1 78 39
30 159ο ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ 46 26 6 44 22
31 160ο ΣΦΑΚΑΣ 188 27 2 59 12
32 161ο ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ 150 50 4 48 8
33 162ο ΧΑΜΕΖΙΟΥ 119 20 1 53 71
34 163ο ΛΙΘΙΝΩΝ 56 58 1 78 39
35 164ο ΠΕΡΒΟΛΑΚΙΩΝ 17 21 3 14 2
36 165ο ΠΕΥΚΩΝ 86 62 4 85 62
37 166ο ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ 15 18 0 53 25
38 167ο ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ 103 48 24 69 66
39 168ο ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ 80 35 9 96 85
40 169ο ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ 92 34 12 93 75
41 170ο ΖΑΚΡΟΥ 80 42 5 69 81
42 171ο ΖΑΚΡΟΥ 72 27 16 75 71
43 172ο ΚΑΡΥΔΙΟΥ 33 21 1 30 7
44 173ο ΖΗΡΟΣ 30 43 4 38 16
45 174ο ΖΗΡΟΣ 52 37 3 92 36
46 175ο ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ 50 18 2 21 13
47 176ο ΑΠΙΔΙΩΝ 68 118 2 31 21
48 177ο ΑΡΜΕΝΩΝ 108 49 0 40 41
49 178ο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ 35 43 2 58 14
50 179ο ΧΑΝΔΡΑ 77 28 7 61 20
ΣΥΝΟΛΑ 4.574 1.803 283 3.122 2.056
Κατηγορία : ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα