Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας του έργου « Κατασκευή πυροσβεστικού δικτύου φαραγγιού Ρίχτη – 2η φάση ». Ορισµός « Προσωρινού Αναδόχου ».

38 Προβολές

Εγκρίθηκε από την Οικονοµική Επιτροπή του Δήμου Σητείας το πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου « Κατασκευή πυροσβεστικού δικτύου φαραγγιού Ρίχτη – 2η φάση », το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας και κηρύσσει ως « Προσωρινό Ανάδοχο » τον Ε.∆.Ε. κ. ΚΩΝ/ΝΟ ΤΣΙΜΗΤΑΚΗ Μηχανολόγο Μηχανικό µε έδρα το Παλαίκαστρο Σητείας, ο οποίος προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 3%.

Κατηγορία : ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα