Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων στη θέση Όρμος Φανερωμένης

0 Προβολή

Εγκρίθηκαν από το Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Κρήτης, οι περιβαλλοντική όροι για το έργο «ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων δυναμικότητας 449 κλινών , συνεδριακού κέντρου δυναμικότητας 200 ατόμων, κέντρου θαλασσοθεραπείας δυναμικότητας 100 ατόμων και συνοδά έργα» στη θέση Όρμος Φανερωμένης του Δήμου Σητείας Ν. Λασιθίου ιδιοκτησίας «ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ &ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ»
Η απόφαση τροποποιείται και αντικαθίσταται η με αρ. πρωτ 2745/28-09-2016 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων .
Η Τροποποίηση αφορά , την ήδη αδειοδοτημένη, με την παραπάνω 2745/28-09-2016 ΑΕΠΟ , μονάδα επεξεργασίας λυμάτων για την διαχείριση των υγρών αποβλήτων του καταφυγίου τουριστικών σκαφών η οποία βρίσκεται εντός του γηπέδου της ξενοδοχειακής μονάδας.
Συγκεκριμένα αφορά την αλλαγή της μεθόδου επεξεργασίας και το μέγεθος της μονάδας επεξεργασίας των λυμάτων του καταφυγίου τουριστικών σκαφών λόγω της αύξησης της δυναμικότητας αυτού από 32 σε 85 σκάφη (σχετικό 37)
Επισημαίνουμε ότι το καταφύγιο σκαφών ,το οποίο βρίσκεται έμπροσθεν της ξενοδοχειακής μονάδας , έχει ξεχωριστούς περιβαλλοντικούς όρους για την ίδρυση και την κατασκευή του με την υπ’ αρ. 6573/1-10-09 ΑΕΠΟ.
Επιπλέον τροποποιείται η έκταση του γηπέδου του έργου που αφορα η 2745/16 ΑΕΠΟ όπου μπορεί να γίνει επέμβαση για την κατασκευή και λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας, με αφαίρεση της έκτασης της ζώνης παραλίας, η οποία ανήκει κατά κυριότητα στο Δημόσιο σύμφωνα με το
Ν2971/2001. Η έκταση του γηπέδου έτσι γίνεται 107.864,68 τ.μ καθώς δεν προσμετράται η έκταση των 8.455,35 τ.μ που καταλαμβάνει η ζώνη μεταξύ γραμμής παραλίας και γραμμής αιγιαλού.
Τέλος επικαιροποιείται συνολικά η προγενέστερη ΑΕΠΟ με βάσει τις κείμενες διατάξεις και τον νέο σχεδιασμό.
Η εφαρμογή των Εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων βαρύνει το φορέα υλοποίησης και λειτουργίας του έργου και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή και λειτουργία της Ξενοδοχειακής μονάδας.

Η απόφαση

Κατηγορία : ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ΣΗΤΕΙΑ