Συνεδρίαση του ΔΣ του ΣΕΔΗΚ που θα γινει την Τρίτη 25 Ιουνίου

0 Προβολή

Προσκαλούμε τα Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη του ΔΣ του ΣΕΔΗΚ
Όπως προσέλθουν σε συνεδρίαση Δ.Σ. που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Ιουνίου και ώρα 11:00, στο Γραφείο Πολιτισμού (Αρκαδίου 50, τηλ 28310 40150) στο Ρέθυμνο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1 Πορεία Ανάπλασης Μνημειακών ελαιοδέντρων. Έγκριση Περιφέρειας για υλοποίηση
εργασιών απο οικείους Δήμους. Προώθηση Τεχνικών Δελτίων και διαδικασιών
ανάδειξης εργολαβιών .
2. Προώθηση Ελαιοτουρισμού. Υποβολή προτασης για γενική υποστήριξη ενδιαφερόμενων
επιχειρήσεων.
3. Κοινοτικές πολιτικές για ελαιοκομικά θέματα.
– Πρόταση Ευρωκοινοβουλίου για νέα ποιοτική κατηγορία Premium εξτρα παρθένο ,
– Προνομιακές αδασμολόγητες εισαγωγές απο τρίτες χώρες (Τυνησία, Τουρκία).,
– Υπερπαραγωγή Ισπανίας – επιπτώσεις στις διεθνείς παραγωγού .

4. Εθνικά μέτρα υποστήριξης ελαιοκομίας.
-Ζημίες απο ακραίες καιρικές συνθήκες: Ανάγκη αναμόρφωσης Κανονισμού ΕΛΓΑ
για κάλυψη ζημιών απο καύσωνες
– Δακοκτονία: Νέο θεσμικό πλαίσιο Ανάγκη περιφερειοποίησης συστήματος
– Πτώση τιμών παραγωγού: Μετρά εξορθολογισμού αγοράς- χύμα και τυποποιημένου
-Δραστηριοποίηση Διεπαγγελματικής Ελαιολαδου (ΕΔΟΕ)
5. Έγκριση ΔΣ για σύμβαση έργου «υποστήριξης ηλεκτρονικών λειτουργιών ΣΕΔΗΚ»

6. Έγκριση ΔΣ για πρόσληψη Επιστημονικού Συνεργάτη ΣΕΔΗΚ.
7. Πρόταση υποστήριξης ίδρυσης Συνδέσμου Συνεταιρισμών Ορθών Πρακτικών
Έκθλιψης Διάθεσης

Κατηγορία : ΚΡΗΤΗ