ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ου ΒΡΑΒΕΙΟΥ «ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΑΝΑΣΑΚΗ»

0 Προβολή

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ) Προκηρύσσειτο 2ο Βραβείο «Βιργινία Μανασάκη» για Υποψηφίους Διδάκτορες Ελληνικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Άρθρο 1ο
Σκοπός του βραβείου
ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ), προκηρύσσει το 2ο Βραβείο Βιργινία Μανασάκη, μετά και την 103/2018 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΑΚ, τιμώντας τη μνήμη της Βιργινίας Μανασάκη, Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας και Βιομηχανίας και στέλεχος του ΕΣΔΑΚ.

Η Βιργινία Μανασάκη, έφυγε σε μια από τις καλύτερες στιγμές της ζωής της, αφήνοντας πίσω, παρά το νεαρό της ηλικίας της, σπουδαίο έργο σε όλες τις θέσεις που υπηρέτησε, τόσο στον ΕΣΔΑΚ όσο και στην Περιφέρεια Κρήτης. Η όρεξη της για ζωή και προσφορά αλλά κυρίως η αγάπη της για τη μόρφωση και η
ακούραστη ενασχόλησή της με το πολυσχιδές αντικείμενο της διαχείρισης των απορριμμάτων, έδωσε το έναυσμα για τη θέσπιση από τον ΕΣΔΑΚ ετήσιου βραβείου το οποίο θα απονέμεται σε διδακτορικούς φοιτητές, καθώς και ή ίδια ήταν υποψήφια διδάκτωρ, για τη διατριβή τους σε θέματα που άπτονται της διαχείρισης των απορριμμάτων, καθώς και περιβαλλοντικών και ενεργειακών ζητημάτων.

Άρθρο 2ο
Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν όλοι οι Υποψήφιοι Διδάκτορες Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χρονολογία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής Επιτροπής να είναι μετά την 1η Οκτωβρίου του 2014. Από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αποκλείεται κάθε πρόσωπο που άμεσα ή έμμεσα συμμετείχε στην προπαρασκευή και στη σύνταξη της παρούσας προκήρυξης και έχει συγγένεια πρώτου ή δευτέρου βαθμού με τα Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής.

Άρθρο 3ο
Βραβείο
Το Βραβείο είναι ετήσιο, εθνικό και περιλαμβάνει: Απονομή έντυπου επαίνου, Απονομή ειδικά σχεδιασμένου βραβείου και απονομή χρηματικού ποσού ύψους 3000€ ια την ενίσχυση των διδακτορικών σπουδών του βραβευθέντος.

Άρθρο 4ο
Παραλαβή-Δημοσιοποίηση της Προκήρυξης – Υποβολή ερωτημάτων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν το κείμενο της προκήρυξης καθώς και πληροφορίες από τη Γραμματεία του Βραβείου στο email: gramatia@esdak.gr, στο τηλέφωνο: 2810361612 και στον ιστότοπο: www.esdak.gr.
Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε Εθνικό και Τοπικό τύπο.

Άρθρο 5ο
Τρόπος υποβολής των αιτήσεων και καθορισμός προθεσμίας
Οι αιτήσεις για το 2019 πρέπει να υποβληθούν έως 31/12/2019 ηλεκτρονικά στο ακόλουθο email: gramatia@esdak.gr, διαφορετικά η αίτηση δεν θα θεωρείται έγκυρη. Ο «ΕΣΔΑΚ» φέρει την ευθύνη της έγκαιρης παράδοσής τους στην Επιστημονική Επιτροπή, η οποία οφείλει να συντάξει το τελικό πρακτικό για την αξιολόγηση των αιτήσεων.

Άρθρο 6ο
Σύνθεση της Επιστημονικής Επιτροπής του Βραβείου
Η συγκρότηση της επιστημονικής επιτροπής Βραβείου «Βιργινία Μανασάκη», έγινε σύμφωνα με την 148/2019 Απόφαση της ΕΕ του ΕΣΔΑΚ, ως εξής:
1. κ. Νικόλαος Καλογερής, Αντιπεριφερειάρχης Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων .
2. κα. Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ-ΤΑΚ με αναπληρωματικό τον κ. Ιωάννη Αναγνώστου Αντιπρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ-ΤΑΚ.
3. κ. Ευάγγελος Διαμαντόπουλος, Καθηγητής, Πρύτανης Πολυτεχνείου Κρήτης με αναπληρωματικό τον Καθηγητή κ. Θεοχάρη Τσούτσο.
4. κ. Νικόλαος Κατσαράκης, Καθηγητής, Πρύτανης Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, με αναπληρωματικό τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητή Εμμανουήλ Δρακάκη
5. κα. Άννα Μητράκη, Καθηγήτρια, Πρόεδρο Τμήματος Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστήμιου Κρήτης με αναπληρωματικό τον Καθηγητή Ιωάννη Καρακάση, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Πανεπιστήμιου Κρήτης
6. κ. Εμμανουήλ Κοκοσάλης, Πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ.
Σελίδα 3 από 3
Άρθρο 7ο
Κριτήρια Αξιολόγησης των Αιτήσεων
Για την αξιολόγηση των αιτήσεων θα συνεκτιμηθούν τα κάτωθι κριτήρια:
1. Ο αριθμός των δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές
2. Ο αριθμός των δημοσιεύσεων σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές
3. Ο αριθμός των ανακοινώσεων σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια
4. Ο αριθμός αναφορών (citations) του δημοσιευμένου επιστημονικού έργου
5. Ο δείκτης απήχησης (impact factor) των διεθνών περιοδικών στα οποία έχουν
δημοσιευτεί οι επιστημονικές εργασίες
6. Η περίληψη (abstract) της διδακτορικής διατριβής
Άρθρο 8ο
Περιεχόμενο των αιτήσεων
Το περιεχόμενο κάθε ηλεκτρονικής αίτησης θα περιλαμβάνει:
1. Βιογραφικό Σημείωμα μέσω του διαδικτυακού εργαλείου europass(https://europass.cedefop.europa.eu/editors/el/cv/upload), το οποίο θα περιλαμβάνει απαραίτητα τις κατηγορίες που αποτυπώνονται στο υπόδειγμα του παραρτήματος (οι αναγραφόμενες ημερομηνίες δεν λαμβάνονται υπόψη)
2. Απόφαση Ορισμού Τριμελούς Επιτροπής
3. Ηλεκτρονικά αντίτυπα δημοσιεύσεων ώστε να τεκμηριώνονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας
4. Τεχνική Περίληψη (Abstract) της διδακτορικής διατριβής.
Άρθρο 9o
Τελετή Βράβευσης
Η Απονομή του Βραβείου θα πραγματοποιηθεί σε τελετή βράβευσης με μέριμνα του
«ΕΣΔΑΚ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΣΔΑΚ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ
Εγκρίθηκε με την 166/2019 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΑΚ

Κατηγορία : ΚΡΗΤΗ


Τελευταία Νέα
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ου ΒΡΑΒΕΙΟΥ «ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΑΝΑΣΑΚΗ»
ΚΡΗΤΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ου ΒΡΑΒΕΙΟΥ «ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΑΝΑΣΑΚΗ»
Συγχαρητήρια επιστολή Δημάρχου Σητείας στον νέο Διοικητή Νοσοκομείου Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
Συγχαρητήρια επιστολή Δημάρχου Σητείας στον νέο Διοικητή Νοσοκομείου Σητείας
H ετήσια έκθεση του ΕΕΕΕΚ Σητείας από 3 έως 6 Δεκεμβρίου
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
H ετήσια έκθεση του ΕΕΕΕΚ Σητείας από 3 έως 6 Δεκεμβρίου
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
1η Δεκέμβρη Παγκόσμια Ημέρα Κατά του AIDS HIV (Human Immunodeficiency Virus) AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome
ΑΠΟΨΕΙΣ
1η Δεκέμβρη Παγκόσμια Ημέρα Κατά του AIDS HIV (Human Immunodeficiency Virus) AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome
Με λαμπρότητα και παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας  οι επετειακές εκδηλώσεις για την Ένωση της Ελλάδας με την Κρήτη
ΚΡΗΤΗ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
Με λαμπρότητα και παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας οι επετειακές εκδηλώσεις για την Ένωση της Ελλάδας με την Κρήτη
Διοργάνωση “Ερωτοκρίτειου Δρόμου” με έναρξη από το Πισκοκέφαλο 1000m, 5.000m και 10.000m
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Διοργάνωση “Ερωτοκρίτειου Δρόμου” με έναρξη από το Πισκοκέφαλο 1000m, 5.000m και 10.000m
ΕΡΩΤΗΣΗ KKE Για την κατασκευή του ΒΟΑΚ
ΚΡΗΤΗ
ΕΡΩΤΗΣΗ KKE Για την κατασκευή του ΒΟΑΚ
Εβδομάδα πληροφόρησης από την Περιφέρειας Κρήτης σε θέματα σε ζητήματα σεξουαλικής ανάπτυξης και υγείας νέων και εφήβων
ΚΡΗΤΗ
Εβδομάδα πληροφόρησης από την Περιφέρειας Κρήτης σε θέματα σε ζητήματα σεξουαλικής ανάπτυξης και υγείας νέων και εφήβων
Το γλοιοσπόριο και η Κρήτη
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
Το γλοιοσπόριο και η Κρήτη