Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

10 Προβολές

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 13η του μηνός Ιουλίου έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων πρ/σμού οικ. Έτους 2018.

2. Λήψη απόφασης για παράταση απόδοσης λογαριασμού Χ.Ε.Π. που αφορά επέκταση εξωτερικού δημοτικού φωτισμού – Ορισμός νέας ημερομηνίας απόδοσης λογαριασμού.

3. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ανακοπής και αίτηση αναστολής κατά της υπ. αριθ. 17/2018 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σητείας.

4. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης – αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.» – Κατακύρωση του αποτελέσματος.

5. Αντικατάσταση μέλους της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της «ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΤΡΑ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ» – Επανακαθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ο Πρόεδρος

Λαντζανάκης ΝικόλαοςΤελευταία Νέα